ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/rmutt-01-04-561.jpg

ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรง …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่ง …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , , , , | Leave a comment

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/12/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , , , | Leave a comment

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/20120715-RMUTT1-0003-190x126.jpg

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิท …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --รับสมัครงาน | Tagged , , , , | Leave a comment