ประกาศ เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-561-186x190.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์จะทำการ เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม  เพื่อเข้ามาดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยฯจำนวนทั้งหมด ๒๑ ซุ้ม โดยสำนักจัดการทรัพย์สินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูลไว้ ตามรายละเอียดแนบประกาศนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจและมีความประสงค์เข้ามาดำเนินการร้านค้าประเภทซุ้มในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๕๒-๕๕  ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๕๙-๖๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๘  ในวัน เวลาราชการ  หรือที่  www.rmutt.ac.th  

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงาน 80 ปี คืนสู่เหย้าเกษตรปทุม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150213-01-agr-190x133.jpg

ขอเชิญร่วมงาน 80 ปี คืนสู่เหย้าเกษตรปทุม ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญจมาศ โศธนะ โทร.090-239-8556. และคุณวรวรรน์ ธัญสิริพิสิฐ. โทร. 081-828-6192

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141203-03_Open-House1-190x79.jpg

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2558 “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต” – เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2558 (Open House) : แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย – งานสัมมนา อาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ “แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” (วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558) – ติวสอบตรงเข้าศึกษาต่อ มทร. ธัญบุรี ปีการศึกษา 2558 – แสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ – งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ/งานวิจัย – จัดประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | 1 Comment

มทร.ธัญบุรี แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/GRADUATION-CEREMONY-190x79.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30,454 คน ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2557 (ซ้อมใหญ่) และวันที่15 – …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-14_banner-190x79.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์  0-25493024-5

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

นักศึกษาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยหน้าที่แห่งความภาคภูมิใจ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/rmutt_news_01-125x190.jpg

“ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” หน้าที่แห่งความภาคภูมิใจ เกียรติยศเหนือสิ่งใดแห่งราชมงคล โดยการค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของสถาบันอันทรงคุณค่า ของมหาวิทยาลัยฯ หัวใจอีกหนึ่งดวงที่เหล่านักศึกษาให้ความรัก โดย “ราชมงคล” คือนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้อัญเชิญ ผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ปราศจากรายวิชาที่ติด F และ W รูปร่างหน้าตาบุคลิกท่าทางมีความสง่าและปฏิภาณไหวพริบที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จากการตอบคำถาม โดยผลการตัดสินได้ผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในการประกวดจำนวนมาก

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

บ๊วย – ปอนด์ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/04/rmutt114-190x126.jpg

บ๊วย – ปอนด์ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” หน้าที่แห่งความภาคภูมิใจ เกียรติยศเหนือสิ่งใดแห่งราชมงคล โดยการค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของสถาบันอันทรงคุณค่า ของมหาวิทยาลัยฯ หัวใจอีกหนึ่งดวงที่เหล่านักศึกษาให้ความรัก โดย “ราชมงคล” คือนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

โครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/07/rmutt-00701-300x199.jpg

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2555

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Hokkaido Information University ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/07/p1-190x142.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเจรจาความร่วมมือและลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น

Posted in --ดูงาน เยี่ยมชม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร. ธัญบุรี กับ HIU ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/04/p1-300x224.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเจรจาความร่วมมือและลงนามความร่วมมือกับ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ดูงาน เยี่ยมชม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ระบบการจัดการความรู้ของเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/07/n55_170201.jpg

ขอเชิญบุคคลากรทุกท่านเข้าใช้ระบบการจัดการความรู้ของเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรุ้ เรื่องการบริการวิชาการแก่สังคม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/07/n55_080202.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงานในสังกัดภาควิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/07/banner-meeting-300x124.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขอความร่วมมือในการหักชำระเงินค่าหุ้นและเงินกู้สหกรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/07/banner54_141201.jpg

เนื่องจากขณะนี้ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้ระบบปฏิบัติการไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ  และสามารถออกเอกสารใบแจ้งหนี้แก่สมาชิก ประจำเดือนพฤศจิการยน 2554 ได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment