ราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/20150923_04-mct-190x126.jpg

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 สำนักงานคณะก …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, MOU | Tagged , , , , | Leave a comment

เปิดประมูลผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยสำน …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , , | Leave a comment

คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

สติ หัวใจนักปั่นบนถนนประเทศไทย มุมมองประธานชมรมจักรยาน คลอง 6 มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150527AA1-190x127.jpg

ในฐานะของประธานชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยเทค …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ประกาศเรื่องการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ปริญญาตรี | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศ เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-561-186x190.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงาน 80 ปี คืนสู่เหย้าเกษตรปทุม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150213-01-agr-190x133.jpg

ขอเชิญร่วมงาน 80 ปี คืนสู่เหย้าเกษตรปทุม …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141203-03_Open-House1-190x79.jpg

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่า …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , , | 1 Comment

มทร.ธัญบุรี แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/GRADUATION-CEREMONY-190x79.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กำหนดจัด …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-14_banner-190x79.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , , , | Leave a comment

นักศึกษาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยหน้าที่แห่งความภาคภูมิใจ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/rmutt_news_01-125x190.jpg

“ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , | Leave a comment

บ๊วย – ปอนด์ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/04/rmutt114-190x126.jpg

บ๊วย – ปอนด์ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทค …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , , | Leave a comment

โครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/07/rmutt-00701-300x199.jpg

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Hokkaido Information University ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/07/p1-190x142.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเจรจาค …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ดูงาน เยี่ยมชม | Tagged , , | Leave a comment

การลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร. ธัญบุรี กับ HIU ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/04/p1-300x224.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเจรจาค …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ดูงาน เยี่ยมชม, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment