คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีปรับพื้นฐานน.ศ.

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/Binder1_Page_31-678x1024-125x190.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีกำหนดให้นักศึกษาที่คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ 30% ของคะแนนสอบเข้า ต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 48 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2557 ส่วนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส. ที่มีคะแนนสองวิชาชีพเฉพาะในส่วนของวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ต่ำกว่าเกณฑ์ 50% ของคะแนนสอบเข้า ต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชา Engineering Mechanics ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม รวมถึงนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิ ม.6 จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชา Engineering Drawing ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมด้วย ทุกรายวิชาจะเสียค่าลงทะเบียนวิชาละ 1,000 บาท เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 3-4 …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/fr-pr-62-190x126.jpg

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปี 2557

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | 1 Comment

คอลัมน์ หลากเรื่องราว: นำสองพลังงานสะอาดมาอบผลผลิตทางเกษตร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/Binder1_Page_3-678x1024-125x190.jpg

กลุ่มนักศึกษาจากคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ ด้วยการนำเอาความร้อนไปใช้สำหรับ ตู้อบผลผลิตทางการเกษตร ได้ผลจนเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้นอกจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว นักศึกษากลุ่มนี้ยังดึงเอาพลังงานทางชีวภาพ ซึ่งก็คือ แก๊สชีวภาพ ที่ผลิตเองจากเศษอาหารของเหลือทิ้งมาประสานกันเป็นพลังงานสำรองสำหรับตู้อบในยามที่บางวันแสงอาทิตย์อาจจะมีไม่พอ ทำให้สามารถอบผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องหยุดชะงักแม้วันที่แดดไม่ออกก็ตาม

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

คอลัมน์ ไฮไลท์ทีวี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/Binder1_Page_09-678x1024-125x190.jpg

ช่อง 1 เวิร์คพอยท์ 20.15 น. The Dish เมนูทองแต่ละเมนูเรียกว่าต้องมีความพิเศษจริงๆ อาทิ มัสมั่นซี่โครงแกะข้าวอบสมุนไพร หรือทูน่าชีสเค้ก ราดซอสเบอร์รี่ ฯลฯ โดยรายการจะมีกรรมการที่มีดีกรีแน่นอย่าง “เชฟชุมพล แจ้งไพร” สุดยอดเชฟผู้คร่ำหวอดในวงการอาหารทั้งในประเทศและระดับสากล หรือ “เชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์” สุดยอดเชฟผู้คร่ำหวอดในแวดวงอาหารญี่ปุ่นมายาว นานกว่า 20 ปี และ “อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย” ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด “อ.อรุณวรรณ อรรถธรรม” อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีเห็นด้วยรับตรงพร้อมกันแต่หวั่นเด็กกระจุกตัวในสาขายอดฮิต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/Binder1_Page_01-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นถึงกรณีที่มีแนวคิดจะให้มีการเปิดรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ ว่า แนวความคิดในเรื่องนี้ตนเห็นด้วย เพราะขณะนี้นักศึกษาที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความตั้งใจและรู้ตนเองว่าต้องการศึกษาต่อในด้านใด กลุ่มนี้มีประมาณ 25% 2.กลุ่มนักศึกษาที่ยังมีความลังเลว่าจะเรียนอะไร สาขาวิชาไหนประมาณ 40% 3.กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนลดลง มีประมาณ 35% ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้จะตัดสินใจเลือกเรียนในสายวิชาชีพ หรือสายสังคม ดังนั้นการสอบที่พร้อมกันทั้งหมดจะช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาไหนได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่าย นักศึกษาตัดสินใจครั้งเดียว และมหาวิทยาลัยไม่ยุ่งยากเรื่องการจัดการ

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140418-SD01-190x79.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับทราบระเบียบข้อขังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่างๆและเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมใหหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธืระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ระหว่างวันที่ 07.00-18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ระหว่างวันที่ 07.00-18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 4 กรกฎาคม 2557  รายละเอียดดังเอกสารแนบ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.grad.rmutt.ac.th/ คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ E – Mail แฟกซ์ บัณฑิตวิทยาลัย 02-5493618-9 http://www.grad.rmutt.ac.thE-Mail : gradrmutt@gmail.com  02-5493619 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5493207 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775020 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-549356402-5493554  http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad/ 02-5493563 คณะบริหารธุรกิจ …

Posted in --ปริญญาโท, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีตั้งเป้ามหาวิทยาลัยอันดับ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-09.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี มีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและติดอันดับต่ำกว่า 1,000 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ในปี 2560 ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้นั้น คือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หรือบัณฑิตมือเปื้อน และการจะผลิตบัณฑิตให้ได้ตามคาดหวังนั้น มทร.ธัญบุรี จะเริ่มด้วยการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ว่าแต่ละบุคคลมีความต้องการพัฒนาด้านใดเป็นพิเศษ มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุน รวมถึงจะให้อาจารย์เข้าไปฝังตัวในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดการผลิตบัณฑิตในตรงกับความต้องการของตลาด ในส่วนของหลักสูตรจะมีการพัฒนาหลักสูตร โดยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น สัดส่วน70 ต่อ 30 ส่วนสายสังคม ภาคปฏิบัติ 60 ต่อ 40 ซึ่งรูปแบบหลักสูตรและวิธีการสอนจะมีการนับรายชั่วโมงในภาคปฏิบัติ เน้นฝึกให้นักศึกษาทำโครงการ หรือนำปัญหาจริงมาเป็นโจทย์ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการกระบวนการคิดและปฏิบัติ ซึ่งการประเมินผลจะวัดทั้งในส่วนของข้อสอบ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ภาพข่าว: สังคม: เปิดศูนย์การเรียนรู้

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-02.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัย ฝั่งตะวันออก ณ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

นศ. มทร.ธัญบุรี ความคิดสร้างสวรรค์ ให้น้ำผ่านมือถือ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/rmutt_news-061-190x126.jpg

ผลงานล่าสุดของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี การประยุกต์ใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP Camera ในการวิเคราะห์ค่าความต้องน้ำของพืชผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และควบคุมผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือ การันตีด้วยรางวัลชมเชย ด้านความคิดสร้างสรรค์ การแข่งขันภาคบรรยาย จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าของความคิดและผู้ออกแบบ “อิฐ” นายกันตพงศ์ ติดงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และอาจารย์อภิรัฐ ปิ่นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

ตามที่คณะกรรมมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 16/2556 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ได้มีประกาศรับสมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 14 มี.ค. 2557 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การสรรกากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ (การขยายเวลาการรับสมัคร/การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น บัดนี้การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป ดังเอกสารแนบนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

คอลัมน์ ปิดกรอบ: บีจี-มทร.ธัญบุรีคัดนักกีฬา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/Binder1_Page_22-678x1024-125x190.jpg

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) จับมือเซ็นเอ็มโอยูร่วมกันพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬากับ มทร.ธัญบุรี เป็นระยะเวลา 2 ปี พร้อมกับเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ มทร.ธัญบุรี การรับสมัครมีกำหนดระยะเวลาของโครงการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือส่งใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 10-14 มีนาคม ซึ่งกีฬาฟุตบอลชาย คัดเลือกตั้งแต่วันที่ 17-19 มีนาคม 2557 ที่สนามลีโอ สเตเดียม วอลเลย์บอลหญิง 17-19 มีนาคม ที่โรงยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 20 มีนาคม ทาง www.bangkokglassfc.com ผู้สนใจติดต่อที่ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

สอบตรงมทร.ธัญบุรีพุ่ง2หมื่นคน’มัลติมีเดีย-แพทย์ไทย-วิศวะ’แข่งดุ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/Binder1_Page_08-678x1024-125x190.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง โดยสิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ.27 ที่ผ่านมานั้น จากข้อมูลพบว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษามากถึง 21,230 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,000 คน และเป็นที่น่าสังเกตว่าสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ แพทย์แผนไทย ได้รับความสนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีสาเหตุมาจากนโยบายของรัฐที่มีการขยายตัวของระบบโทรทัศน์ดิจิตอล และในอนาคตจะมีการขยายตัวของวิทยุดิจิตอลด้วย ส่วนแพทย์แผนไทยนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายการบรรจุแพทย์ทางเลือก เข้าทำงานในส่วนราชการต่างๆ และมีการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกตามโรงพยาบาล สถานพยาบาลมากขึ้น ทำให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับจากประชาชน รวมถึงการที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยอมรับตำรับยาแพทย์แผนไทย ด้วย

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีเพิ่มเงิน 1.5 หมื่นครบแล้ว

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/Binder1_Page_33-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้มีวุฒิปริญญาตรี เป็น 15,000 บาทตั้งแต่ปี 2555 นั้น ในส่วน มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้งข้าราชการที่ใช้งบประมาณของรัฐ และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท วุฒิปริญญาตรีที่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 17,090 บาท วุฒิปริญญาโท 17,500 และวุฒิปริญญาเอก 21,000 บาท ซึ่งการเพิ่มเงินเดือนครั้งนี้ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ ข่าวย่อยกีฬาโลก: กระต่ายจับมือ มทร.ธัญบุรีพัฒนากีฬา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/rmutt_news-10-678x1024-125x190.jpg

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำความร่วมมือกันทางด้านการกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต และได้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถในกีฬาฟุตบอลชายและกีฬาวอลเลย์บอลหญิง เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ โดยทาง บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถในกีฬาฟุตบอลชายและกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 10-14 มี.ค.57 เพื่อเข้าเป็นนักกีฬาของ มหาวิทยาลัยฯ และก้าวสู่ความเป็นอาชีพต่อไป

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment