พิพิธภัณฑ์บัวมทร.ธัญบุรี จัดแสดงบัวสีเหลือง เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/20141124-01lotus-190x135.jpg

พิพิธภัณฑ์บัวมทร.ธัญบุรี จัดแสดงบัวสีเหลืองสายพันธุ์ต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2557 ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชม และหาซื้อไปปลูกได้ในราคาย่อมเยา เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

‘มทร.ธัญบุรี’เชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_083-678x1024-125x190.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1 ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ย.2557 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ราชมงคลติง ทปอ.รับ นศ.ระบบตรงร่วมกัน ขอให้ชี้แจงรายละเอียดและนโยบายให้ชัดเจน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_113-678x1024-125x190.jpg

จากการที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่ง รับนักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันในปีการศึกษา 2559 นั้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า แม้ มทร.จะไม่ได้เข้าไปร่วมในการสอบรวมในระบบรับตรงดังกล่าวด้วย แต่ก็ต้องการให้ที่ประชุม ทปอ.ลงรายละเอียดว่าสาขาใดบ้างที่จะสอบร่วมกัน หรือแม้แต่การสอบเชิงปฏิบัติ หรือรวมไปถึงข้อสอบที่จะใช้จะเป็นแบบไหน ดังนั้นในส่วนของ มทร.อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลุ่มหนึ่งเพื่อขอเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า มทร.จะต้องเข้าร่วมในการสอบรวมหรือไม่ต่อไป”

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี ถ่ายทอดอาหารจากบัว ผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพกลุ่มสตรีชุมชน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_42-678x1024-125x190.jpg

ผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว สินค้าตัวใหม่ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ตำบลหลักหก สรรพคุณทางยาสำหรับผู้บริโภค ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น โดยทางกระทรวงได้จัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในการเข้าบริการวิชาการให้กับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ต.หลักหก เป็นหนึ่งในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือก

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

มทร. ธัญบุรี ชูนวัตกรรมใหม่ “เครื่องกำจัดฝุ่นแบบเปียกชนิดแรงดันน้ำสูง”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/dsc_00291-126x190.jpg

อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “เครื่องกำจัดฝุ่นแบบเปียกชนิดแรงดันน้ำสูง” เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น  ตอบโจทย์โรงงานอุตสาหกรรม ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยถึงการตั้งโรงงานใหม่ในเดือนกันยายน 2557 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า มีจำนวน 536 โรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.67 ประกอบกับโรงงานและสถานประกอบการแต่ละแห่ง จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมลภาวะทางอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อมลภาวะทางอากาศเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้ระบบบำบัดอากาศเสียเข้ามาบำบัด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ชีวิตที่ครบทุกรสชาติ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวฯอุตสาหการ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_022-678x1024-125x190.jpg

เรานำเสนอเรื่องราวของอาจารย์นักสู้ชีวิตที่ชื่อ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา วิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มาถึงสามตอนเต็มๆ ในแต่ละตอนมีเรื่องราวที่แฝงด้วยสาระชวนให้สนใจตลอด เชื่อว่าใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตหรือกำลังเผชิญกับปัญหา เมื่อได้อ่านเรื่องราวของชีวิตอาจารย์ท่านนี้แล้ว คงได้คำตอบหรือสิ่งดีๆ ที่จะน้อมนำมาปรับใช้กับชีวิตไม่มากก็น้อย ฉบับที่แล้วเราจบลงที่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเด็กชายกุลชาติหลังจากที่ได้ประจักษ์ชัดในความรักของคุณแม่จากการกระทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงนั่นคือการตักอุจจาระในบ่อเกรอะไปทิ้งเพียงเพื่อให้ลูกสามารถใช้ห้องน้ำได้จากเหตุส้วมเต็ม ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นกลายเป็นภาพแห่งความดีงามที่สร้างความประทับใจให้กับเด็กเหลือขออย่าง “ด.ช. กุลชาติ” อย่างที่ไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรียังไม่ร่วมรับตรง’59เน้นขยายโควตาเรียนดีกีฬาเด่น

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_122-678x1024-125x190.jpg

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่ง รับนักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกัน ในปีการศึกษา 2559 นั้น นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี กล่าวว่า แม้ มทร.จะไม่ได้เข้าร่วมในระบบรับตรงดังกล่าว แต่ก็ต้องการให้ที่ประชุม ทปอ.ลงรายละเอียดว่าสาขาใดบ้างที่จะสอบตรงร่วมกัน หรือแม้แต่การสอบเชิงปฏิบัติ หรือข้อสอบที่ใช้จะเป็นแบบไหนโดยในส่วนของ มทร.จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลุ่มหนึ่ง เพื่อขอเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

สารแทนผงชูรสใช้’ยีสต์เบียร์’ผลงานวิจัยมทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_072-678x1024-125x190.jpg

ผลงานวิจัยมทร.ธัญบุรี นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ผลิตสารเสริมรสชาติอาหาร ทำจากยีสต์แทน “ผงชูรส” ชี้ปลอดภัย100% ได้รับการรับรองทั้งจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) องค์การอาหารและเกษตร/องค์การอนามัยโลก (FAO/WHO) และสำนักงานรับรองการใช้วัตถุเจือปนในอาหารของประเทศญี่ปุ่น เผยต้นทุนถูกกว่าผงชูรส เตรียมจดลิขสิทธิ์ผลิตในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

แฟชั่นจากบาติก มัด-ย้อม มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_101-678x1024-125x190.jpg

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 สาขาวิชา จับมือการบูรณาการวิชาเรียน วิชาการเทคนิคการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก มาตัดเย็บ และประดิษฐ์ตกแต่ง แสดงผลงานณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี นายสุระจิตร แก่นพิมพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบ แฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มีวิชาเรียนเทคนิคการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ในการเรียนรู้เทคนิคในการผลิตผ้า และนำผ้าที่ได้มาออกแบบเป็นเสื้อผ้า เพื่อนำเสนอ จึงได้มีการจัดแฟชั่นโชว์ผลงานของนักศึกษา เป็นการฝึกการวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีคอนเซปต์ Summer In Winner 2015 และAtmosphere for the Revolution ซึ่งตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment

สมฤดี โพธิ์กาศ รางวัลเสริมแรงบันดาลใจ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/rmutt-02-190x126.jpg

1 ใน 19 นักศึกษาที่ได้รับทุน “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014” (Quality Youths Scholarship of The Year 2014) นางสาวสมฤดี โพธิ์กาศ หรือ น้องบัว อายุ22ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นจากมหาวิทยาลัยของภาครัฐทั่วประเทศ จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รางวัล เกียรติยศ | Tagged , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี ถ่ายทอดอาหารจากบัว ผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ตำบลหลักหก

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/dsc_0159-190x126.jpg

ผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว สินค้าตัวใหม่ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ตำบลหลักหก สรรพคุณทางยาสำหรับผู้บริโภค ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลินทร์ สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น โดยทางกระทรวงได้จัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในการเข้าบริการวิชาการให้กับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ตำบลหลักหก เป็นหนึ่งในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือก

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/GRADUATION-CEREMONY-190x79.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30,454 คน ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2557 (ซ้อมใหญ่) และวันที่15 – …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีสร้างชื่อเวทีโลกวิจัยสารสกัด’ว่านตาลเดี่ยว’

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_09-678x1024-125x190.jpg

อาจารย์แพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี สร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลก จากการนำเสนอผลงานวิจัยภายในงาน International Warsaw Invention Show (IWIS) 2014 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ โดยคว้า 3 รางวัลคือ รางวัลเหรียญทองแดง, รางวัล Special Award For The Most Stupendous Work of Innovative Invention Entitled จาก Korea Invention News และรางวัล Special Award For The Best Innovation Presentation …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment

ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_12-678x1024-125x190.jpg

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี จ.ปทุมธานี จัดค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม ที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี มีพระอาจารย์สุพล ขันติวโร เลขานุการค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เป็นผู้อบรมนักศึกษา ในการเข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมทั้ง 3 รุ่น ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ในเวลากลางวันแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.ให้รู้จักการใช้ชีวิตในวัด 2.มารยาทชาวพุทธ 3.การเจริญปัญญา และในเวลากลางคืนกับกิจกรรมมองสื่อมองธรรม

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

เรือสำรวจคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง ผ่านระบบโทรมาตร คว้า 3 รางวัล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/1-190x126.jpg

ผลงานนวัตกรรม  “เรือสำรวจคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง ผ่านระบบโทรมาตร”  ของ  ดร.ปรัชญา  เปรมปราณีรัชต์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)  ธัญบุรี  สร้างชื่อเสียงให้กับนักวิจัยไทย  คว้า  3  รางวัล  ได้แก่  เหรียญทอง และ  รางวัล special prize ประเภท the best foreign invention จาก association of polish inventors and rationalizers และ รางวัล special prize จาก …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment