กลุ่ม มทร. ลงนามความร่วมมือกับ IUT จากฝรั่งเศส

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/02/MOU2-190x127.jpg

   ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, MOU | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ภาพข่าว: 9 มทร.

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/000128-134x190.jpg

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมกา …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

การประชุมร่วม ๙ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/DSC_0580-300x199.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) จัดงาน …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , | Leave a comment

มทร.สืบสานวัฒนธรรมไทย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/08/0001771-134x190.jpg

นายพนม พลกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทค …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , | Leave a comment

โครงการ ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/08/DSC_7755-190x126.jpg

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , , | Leave a comment

คอลัมน์ อินไซด์แคมปัส: ของดี 9 มทร.

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/08/0001701-134x190.jpg

นับเป็นโอกาสดีในรอบปี ที่มหา วิทยาลัยเทค …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , | Leave a comment