กลุ่ม มทร. ลงนามความร่วมมือกับ IUT จากฝรั่งเศส

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/02/MOU2-190x127.jpg

   ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19.00 น. ได้มีพิธีลงนามในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีของฝรั่งเศส หรือ The Assemblée des Directeurs d’ I.U.T. (ADIUT) โดยมีศาสตราจารย์ฟิลิปป์ ปิแยโร รองประธานกลุ่ม กับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของไทย โดยรองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดี เป็นตัวแทนลงนาม การลงนามนี้กระทำต่อหน้า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย และนายฌอง-มาร์ค เอโรต์ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและมาเป็นสักขีพยานครั้งนี้ กล่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวที่ได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ร่วมทำความร่วมมือกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีของฝรั่งเศส

Posted in MOU, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ภาพข่าว: 9 มทร.

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/000128-134x190.jpg

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มูลนิธิเทมาเส็ก และสถาบันนันยางโปลีเทคนิค สิงคโปร์ ลงนามความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและอาจารย์มทร.

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

การประชุมร่วม ๙ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/DSC_0580-300x199.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) จัดงานประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นก่อนการประชุมร่วม ๙ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.สืบสานวัฒนธรรมไทย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/08/0001771-134x190.jpg

นายพนม พลกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ ในฐานะประธานจัดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 4 กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ และมทร.อีสาน ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมโครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดไร่ขิง พระรามหลวง จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม โดยมีมทร.รัตนโกสินทร์รับหน้าที่เจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

โครงการ ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/08/DSC_7755-190x126.jpg

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เข้าร่วมโครงการ ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นของทั้ง ๙ มทร. ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

คอลัมน์ อินไซด์แคมปัส: ของดี 9 มทร.

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/08/0001701-134x190.jpg

นับเป็นโอกาสดีในรอบปี ที่มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย ธัญบุรี, พระนคร, กรุงเทพ, ตะวันออก, ล้านนา, รัตนโกสินทร์, อีสาน และ มทร.สุวรรณภูมิ ต่างก็รวบรวมเอาของดีกิจกรรมเด่นในรั้วมหาวิทยาลัยของตัวเอง งัดกันออกมาโชว์แบบไม่มียั้ง ในงาน “9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-24 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ลานวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment