ยกเลิกประกาศผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2556

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/20120715-RMUTT1-00032-190x126.jpg

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , , , , | Leave a comment