คอลัมน์ SCIWATCH: กาแฟหยอดเหรียญฝีมือ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/000127-134x190.jpg

คณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: กาแฟหยอดเหรียญผลงาน มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/08/000120-134x190.jpg

ผลงาน “เครื่องจำหน่ายกาแฟอัตโนมัติชนิดหย …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , | Leave a comment