การประชุมวิชาการนานาชาติ ICERD ครั้งที่ 5 (The 5th ICERD)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/06/n56-040656-1-142x190.jpg

การประชุมวิชาการนานาชาติ ICERD ครั้งที่ 5 (The 5th ICERD) The 5th International Conference on Environmental and Rural Development Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand 18-19 January 2014 CONTACT : For more information, Please visit  www.iserd.net

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment