ปล่อยน้ำไหลหยด ระวังจะหมดไม่มีน้ำใช้

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/ปล่อยน้ำไหลหยดระวังจะหมดไม่มีใช้-134x190.jpg

การตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในบ้านเพื่อประหยั …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

น้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตเราควรช่วยกันคิดประหยัดน้ำ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/น้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตเราควรช่วยกันคิดประหยัดน้ำ-01-134x190.jpg

น้ำมีประโยชน์ต่อชีวิต เราควรช่วยกันคิดปร …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/20160401Archimedes1-190x107.jpg

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, รางวัล เกียรติยศ, ประชาสัมพันธ์กิจกรรม | Tagged , , | Leave a comment

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/20160331-teched01-190x101.jpg

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้า …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ, --ปริญญาโท, ปริญญาเอก | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ทรัพยากรน้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/ทรัพยากร-01-134x190.jpg

การปลูกป่าทดแทน ใน ขณะนี้ประเทศไทยเรามีพ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/admissions59-02-190x79.jpg

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ, --ปริญญาตรี | Tagged , , , | ปิดความเห็น บน กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) 2559

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/20160314-134x190.jpg

การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 6th Inn …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/banner-20160315-01-190x79.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมก …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/2013-12-09-NEWS.jpg

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ผังการเดินทางช่วง 12 และ 13 มีนาคม 2559 นี้

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/1457708246882.jpg

เตรียมความพร้อมสำรวจเสเนทาง สำหรับการเข้ …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/20160304-larts-190x134.jpg

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม อบรมหลักสูตรมัคคุเ …

Posted in อบรมสัมมนา | Leave a comment

เปิดรับสมัคร”โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ” รุ่นที่ 2

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/20160302-tmc-spa2-190x79.jpg

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโ …

Posted in อบรมสัมมนา | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/20160226-Hands-on-01-1-190x132.jpg

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , , | Leave a comment

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบตรง 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/20150212-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-01-190x159.jpg

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนได้ต …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ, --ปริญญาตรี | Tagged , , | Leave a comment