การรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นเอกฉันท์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/20160114-09hand-on-190x143.jpg

การรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ   …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยร่วมเสวนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อยกระดับศักยภาพการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/20160114-143x190.jpg

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยร่วมเสวนาเครือข่ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/20160113-R2R-134x190.jpg

ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน มทร.ธัญบุรี  …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ดาวน์โหลด ใบประกาศนียบัตรงาน RT ครบรอบ 41 ปี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/01-Certificate-41-EX-190x116.jpg

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

เปิดอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Natural Skincare and Whitening Products

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/20150108-tmc-190x79.jpg

ปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแล …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/20160105-redcross-190x79.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , | Leave a comment

โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 พุทธศักราช 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/12/20151229-Banner-190x88.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานด …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , | Leave a comment

ขยายเวลาการรับนักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/12/201051223-admistion-91x190.jpg

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัคร  การสมัค …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ, --ปริญญาตรี | 2 Comments

ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/12/20151222-Banner-RMUTT-01-190x79.jpg

ขอเชิญร่วมงาน นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนา …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

เข้าร่วมงาน “Temasek Foundation-Singapore Polytechnic TVET Programme in CDIO : Workshop on Advancing, Innovating and Sustaining CDIO”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/12/20151212-01_03-190x126.jpg

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี ผ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

รายงานการเข้าร่วมประชุม RAVTE ณ ประเทศเวียดนาม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/12/20151125-01_02-190x143.jpg

ตามที่ท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

โครงการอบรม ตำรับชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/12/20151202-tea-190x79.jpg

เนื่องด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดโครง …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , , | Leave a comment

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ในงาน SIIF 2015

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/11/20151130-ird01-225x300.jpg

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอแสดงคว …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ไม่เกิน 1 นาที ชิงทุนการศึกษา150,000 บาท

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/11/20151118-Lazada-Scholarship-01-190x84.jpg

เนื่องจากทางบริษัท ลาซาด้า จำกัด เล็งเห็ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโหวตสื่อ “RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/11/20151012-SD-2-01-190x114.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment