รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/201505202-129x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเงินจากการรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล แก่ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยต่อไป

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

จุฬาฯพุ่ง8ทีมชนมทร.ธัญบุรีตบถ้วย ข

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150525Volleyball-134x190.jpg

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็คทูน่าประชาชนชาย ข ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ที่ยิมฯ 2 ม.รามคำแหง วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2558 เป็นรอบ 16 ทีม ระบบน็อกเอาต์ ทีมชนะจะเข้ารอบ 8 ทีม โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะ มักกะสัน โปร 3-0 (25-16,25-18,25-22) วิง 46 พิษณุโลก ชนะ ฟรุ๊ต 3-0 (25-19,25-8,25-14) ราชนาวี ชนะ มทบ.11-อูร่า-อาร์ม 94 3-0 (25-18,28-26,25-22) …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ช่วยเนปาล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150524Napal-134x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัย ส่งมอบเงินจากการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล แก่ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งต่อยังผู้ประสบภัยต่อไป

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ฝีมือครูวิทย์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150521.jpg

ผศ. ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบสเต็ม ประจำปีการศึกษา 2557 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี-สวทน. ผลิตคนรับระบบราง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150518W-129x190.jpg

ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ในฐานะนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) เปิดเผยว่า การเตรียมสร้างกำลังคนระดับปฏิบัติการด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งทางรางที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนจึงได้วางระบบ เพื่อการสร้างกำลังคนระดับวิศวกรและระดับช่างเทคนิคอย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ โดยประกอบด้วย 22 หน่วยงาน ซึ่งมี มทร.ธัญบุรีเข้าร่วมในบทบาทของสถาบันการศึกษาด้วย นายกสมาคม วศรท. กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง สวทน.โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) จึงได้ดำเนินการพัฒนาชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง ในโครงการพัฒนาชุดวิชาและนำร่องการสร้างกำลังคนระดับวิศวกรด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงานจำนวน 12 รายวิชา เพื่อนำไปใช้การเรียนการสอนในหลักสูตรอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นการสร้างฐานความรู้ด้านวิศวกรรมขนส่งทางรางในสถาบันการศึกษา และสร้างกำลังคนระดับวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับประเทศ โดยในส่วนของ มทร.ธัญบุรีได้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาใน 2 รายวิชา …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

แรงบันดาลใจจาก ‘ตุง’ สู่งานศิลป์ ‘เชิดชูพลเมืองดี’

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150529A1-134x190.jpg

“ตุง” สัญลักษณ์แห่งความเชื่อความศรัทธาแต่ดั้งเดิมของชาวล้านนา ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาหรือประกอบพิธีกรรม ทั้งงานมงคลและอวมงคล รวมทั้งใช้ในการตกแต่งสถานที่ต่างๆ ขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่ง “ตุง” ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโครงการดังๆ อย่างเช่น “นิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดี” ผลงานที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดย ผศ.ไกรสร ประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถือเป็นผลงานศิลปะกลางแจ้ง ที่จัดแสดงขึ้นบริเวณถนนธัญบุรี-วังน้อย (ข้างดูโฮม คลอง 7) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา ร.ศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โดยกล่าวว่า หัวใจหลักของนิทรรศการคือ การนำเรื่องราวของพลเมืองดี ที่เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นมาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปกรรม เพื่อเป็นการยกย่องพลเมืองดี และให้ประชาชนรุ่นหลังได้ระลึกถึง โดยนำเรื่องราวของ นายประมวน สุวรรณโรจน์ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ช่วยเนปาล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150519A1-129x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งมอบเงินจากการรับบริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ให้แก่ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งต่อยังผู้ประสบภัย ต่อไป  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

‘กล่องนำทาง’ผลงานวิจัยเพื่อคนตาบอด

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150524NextgenA1-134x190.jpg

แม้ในปัจจุบัน กระแสการรณรงค์ให้ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เอื้อต่อผู้พิการต่าง ๆ อาทิ ทางลาดขึ้นลง ลิฟต์ หรือมีอักษรเบรลล์กำกับ เป็นต้น แต่ก็ต้องยอมรับว่า ด้วยสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่ได้ถูกวางแผนมาสำหรับสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ทำให้ยังมีข้อจำกัดต่อการใช้ชีวิตของบุคคลเหล่านี้ 3 สถาบัน อันประกอบด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดย พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี จึงได้ร่วมกันวิจัยและคิดค้น กล่องนำทาง “PMK …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในโครงการ The 5th Innovation Awards

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150605-011.png

โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (The 5th Innovation Awards) ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการ The 5th Innovation Awards โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักวิจัยที่จะส่งผลงานประกวดระดับสากล ส่งเสริมผลงานวิจัยและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สร้างศักยภาพทางด้านการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ๆ เผยแพร่ผลงานวิจัยและชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่สาธารณชน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัย  ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้องประชุมรินลอุบล  ชั้น1 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลักษณะผลงาน (Form) ที่เข้าประกวด Ready-made article (ชิ้นงานที่สำเร็จรูป) Prototype (ต้นแบบ) Models …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีปรับพื้นฐานน.ศ.

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150519-129x190.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการสอบถามภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการว่าต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเรื่องใดบ้าง ปรากฏว่าต้องการบัณฑิตที่ทำงานได้ทันที ซึ่งตรงกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 มีทั้งผู้จบ ม.6 และ ปวช. ซึ่งมีพื้นฐานทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติน้อยมาก โดยเฉพาะนักศึกษา ม.6 ดังนั้นจึงมี นโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะขึ้นปีที่ 2 ทั้งสองคณะใช้เวลาช่วงปิดภาคฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ต้องเข้าเรียนในวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างกลึง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือช่าง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผลการเรียนจะปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์เมื่อจบด้วย  

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , | Leave a comment

‘ลูกประคบหน้าเด้ง’ภูมิปัญญาไทยสร้างเงิน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150524A1-134x190.jpg

“ลูกประคบ” นับเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ที่ใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาใช้ในการรักษา โดยเฉพาะนำมาช่วยเรื่องของการไหลเวียนโลหิต ลดการอุดตันของเส้นเลือด อาการปวด บวม เกร็งของกล้ามเนื้อ ซึ่งนอกจากคุณประโยชน์เหล่านี้แล้ว หากปรับเปลี่ยนสมุนไพรที่มีสรรพคุณเฉพาะด้าน ก็สามารถนำมาใช้ประคบใบหน้าบำรุงผิวพรรณ เพื่อความสวยงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ วันนี้ทีมงาน “ช่องทางทำกิน” มีข้อมูลเรื่องนี้มาแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจ นำไปต่อยอดสร้างเงินสร้างอาชีพ… ผู้ที่มาให้ข้อมูล และถ่ายทอดสูตรการทำ “ลูกประคบหน้าเด้ง” แบบไม่มีหมกเม็ด คือ ยามีละ ดอแม อาจารย์ประจำสาขาวิชาความงามสุขภาพและสปา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ซึ่งเล่าถึงจุดเริ่มต้นของลูกประคบหน้าศาสตร์ไทย ๆ ว่าเป็นหนึ่งในงานบริการชุมชนของมหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 60 หมู่บ้านชุมชนเฉลิมพระเกียรติ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

โฆษกชาวบ้าน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150518A2-129x190.jpg

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู มูลนิธิโรคตับ และโรงพยาบาล จุฬาภรณ์ รพ.วิภาวดี รพ.สุขุมวิท รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม รพ.กล้วยน้ำไท รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รพ.สมิติเวช ธนบุรี รพ.ธนบุรี 1 รพ.เจ้าพระยา รวม 15 หน่วยงาน จัดงาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13″ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางหว้า …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “จะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150518S1-129x190.jpg
Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ กอสซิพริวรั้ว

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150524-134x190.jpg

ขาเม้าท์ สวัสดีสมาชิก “กอสซิพคลับ” ของ “ขาเม้าท์” ช่วงนี้คนไทยหลายคนคงกำลังอยู่ในอาการโศกเศร้าจากการละสังขารของพระเดจิชื่อดังแห่งที่ราบสูง พระเทพวิทยาคม หรือ “หลวงพ่อคูณ” ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในโอกาสนี้ “ขาเม้าท์” เลยขอยกเอาหลักคำสอนช่วงตอนหนึ่งของ “หลวงพ่อคูณ” ที่ได้เคยอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ มาเตือนสติสาธุรชนคนไทย อย่างน้อยจะได้เป็นแง่คิดและนำไปประพฤติได้ด้วยตัวเอง ว่า “กู…ไม่มีอะไรมาก กูไม่มีอะไรจะสอนพวกมึงหรอก เพราะพวกมึงก็รู้ว่ากูพูดไม่เป็น พูดไม่เก่งเหมือนเขา เทศนาว่ากล่าวอะไรก็ไม่เป็น กูมีแต่ว่าให้ละชั่ว ทำดีกันเท่านั้นแหละ บุญบาปมีจริงลูกหลานเอ้ย ให้เชื่อว่าบุญมีจริง บาปมีจริง ให้ละชั่ว ทำดี มีศีลธรรมประจำใจ บุญเห็นกับตาบาปเห็นกับตา รักตัวกลัวภัยอย่าทำชั่ว ให้ตั้งอยู่ในเมตตา”… หันมาเม้าท์เรื่องมันส์ ๆ ของชาวรั้วอุดมศึกษากันบ้าง …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

เลี้ยวขวาสนทนาจราจร รักสุขภาพกับ BTS คลินิกลอยฟ้าปีที่ 13

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150516D-129x190.jpg

หัวปิงปอง สนทนาจราจรวันนี้ มีกิจกรรมดีๆ ของบีทีเอสมาแจ้งท่านผู้อ่านครับ กลุ่มบริษัทบีทีเอสร่วมกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์เอส ยู มูลนิธิโรคตับและ รพ.จุฬาภรณ์ รพ.วิภาวดี รพ.สุขุมวิท รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม รพ.กล้วยน้ำไท รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รพ.สมิติเวช ธนบุรี รพ.ธนบุรี 1 รพ.เจ้าพระยา รวม 15 หน่วยงาน จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13″ ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ค.58 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment