“ชีวิตยิ่งกว่านิยาย” ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวฯ อุตสาหการ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141017-1-125x190.jpg

ได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ไปหลายฉบับก่อน บังเอิญว่าการเดินทางไปสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีในครั้งนั้นได้มีโอกาสเจอกับบุคคลสำคัญที่ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยอีกท่าน นั่นคือ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่มีเรื่องราวน่าสนใจและชวนให้ติดตามอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องราวแห่งวิถีชีวิตกว่าจะเดินมาถึง ณ ตรงจุดนี้ได้ ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา เพราะเขาต้องผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย โดยเฉพาะจากกองขยะที่หลายคนมองว่าเป็นของสกปรก แต่มันคือสิ่งล้ำค่าที่ทำให้เขาพลิกชีวิตจนกลายมาเป็น “ดอกเตอร์จากกองขยะ”

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141013-01-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีกล่าวรายงานต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการจัดทำพวงมาลาน้อมรำลึกสมเด็จพระสังฆราช ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติเป็นปีที่ ๑๐๑  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครบ ๑ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

โนริ ก้องนภา ศ.กุลวงศ์ นักมวยมืออาชีพ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141010-02-190x141.jpg

   “เทรนเนอร์คนเก่งของผม คือ พ่อ และพ่อเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผมชกมวย” น้ำเสียงของหนุ่มน้อยวัย 18 ปี “โนริ” นายอรรถนนท์ กุลวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นักมวยอาชีพ ฉายาก้องนภา ศ.กุลวงศ์ โนริ เล่าว่า เริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ 8 ปี โดยมีคุณพ่อเป็นครูฝึกมวยให้ เนื่องจากเห็นคุณพ่อชกมวยมาตั้งแต่เด็ก จึงชอบและอยากชกมวยเหมือนคุณพ่อ เมื่ออายุ 15 ปี ได้มีโอกาสขึ้นชกเวทีราชดำเนิน และต่อยมาตลอด ในสายมวยไทย ได้มีโอกาสออกไปแข่งขันตามสถานที่ต่างๆ โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ เริ่มต่อยมวยสากล โดยมีโอกาสไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ชนะประเทศลาว ต่อยในรุ่น 125 ปอนด์ มวยไทยและมวยสากล แตกต่างกัน …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment

คอลัมน์ ชุมทางครู

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141010-1-125x190.jpg

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อทำงานโครงการหลักสูตรนานาชาติและงานอาคารสถานที่ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สมัครด้วยตนเองที่อาคาร 4 ชั้น 1 งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ถึง 10 ต.ค. ในวันเวลาราชการ โทร.0-2549-3269 หรือเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี เปิดปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เน้นทำงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141016-EN-125x190.jpg

ปัจจุบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมได้มีการขยายตัวมากขึ้น มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ทำการเปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเท่านั้น การเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีเฉพาะสถาบันที่มีความพร้อมในการดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตและความต้องการพึ่งพาเทคโนโลยี

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/20120715-RMUTT1-00031.jpg

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 8 -26 กันยายน 2557 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, --รับสมัครงาน | Tagged , , , , | Leave a comment

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141010-JSTR-190x79.jpg

JSTOR เป็นฐานข้อมูลวารสารครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ ซึ่งเปิดให้เข้าทดลองใช้งานข้อมูลในส่วนของJSTOR archive collections ทั้งหมดกว่า 2,000 ชื่อ ข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2,000,000 รายการ อาทิ Global Plant Collection วารสารฉบับปัจจุบัน (Current issues) กว่า 230 ชื่อ Book at JSTOR ฉบับเต็ม จำนวน …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปี 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141010-ICT01-190x48.jpg

สรุปข้อมูลสถิติการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านตาม ๆ ตามแบบประเมิน ดูรายละเอียดผลการประเมินได้ที่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด ภาพตัวอย่างกราฟแสดงสถิติผลกาประเมิน

Posted in แบบประเมิน | Tagged , , | Leave a comment

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปี 2556

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20131010-ICT-190x56.jpg

สรุปข้อมูลสถิติการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านตาม ๆ ตามแบบประเมิน ดูรายละเอียดผลการประเมินได้ที่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด ภาพตัวอย่างกราฟแสดงสถิติผลกาประเมิน

Posted in แบบประเมิน | Tagged , , | Leave a comment

เทปสัมภาษณ์รายการ Special Talks ตอนที่ 6 สัมภาษณ์นายกสภา มทร.ธัญบุรี เรื่องมติในการผลิตตำราหรือวารสารออนไลน์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141010-Special-Talks-190x106.jpg

บทสัมภาษณ์ท่าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภา มทร.ธัญบุรี เกี่ยวกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมา เป็นมติใหม่ในการผลิตตำราหรือวารสารออนไลน์ ทางมติสภาพได้มีมติดังนี้ ในการประชุมสภาหลังจากท่านอธิภารบดีได้แถลงนโยบาย นโยบายข้อหนึ่งของ มทร.ธัญบุรี คือนโยบายในเรื่องของการผลิตตำรา อาจจะเป็นรูปเล่มตำรา หรือลักษณะของตำราออนไลน์ ท่านอธิการบดีจึงได้เสนอ ให้มีการออกข้อบังคับที่ว่าด้วยการผลิตและการจำหน่วยตำราและวารสารออนไลน์ จากข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะสภา ข้อกำหนดฉบับนี้เป็นการส่งเสริมการผลิตตำราอย่างมีคุณภาพและสามารถส่งเสริมการสร้างรายได้ ในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยฯ จำดำเนินการโดยรับสมัครหรือคัดสรรคตำรา

Posted in --วีดิทัศน์, Special Talks, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขยายระยะเวลาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

เรื่อง ขยายระยะเวลาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิม เพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น ลงวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 กำหนดให้ผู้ขอรับการประเมิน ต้องเสนอขอรับการประเมินภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศซึ่งมีผลบังคับใช้ ซึ่งประกาศฉบับนี้ได้สิ้นผลลงเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พิจารณาเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการกลุ่มเดิม จำนวนหนึ่งยังไม่ได้ยื่นขอรับการประเมินเนื่องจากขาดคุณสมบัติในส่วนของผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จึงเห็นสมควรผลักดันให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการกลุ่มเดิมได้รับการพัฒนาโดยจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะในการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์คะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิ๊ก เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , , | Leave a comment

THE SHUTTERBUGS

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/Binder1_Page_05-678x1024-125x190.jpg

Thailand’s fashion scene is brimming with photographers who have the knack for elevating commercial shooting into an art form. Life speaks with two rising stars of contrasting styles and personalities who share a common ground of experimental edges, sharp perspectives …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562.jpg

เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2 ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 2 กันยายน 2557 เรื่องขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรื่อนในสถายันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน อัตรา ปฏิบัติงานที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรขยายเวลารับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1-13 ตุลาคม 2557 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก ขอโอน-ย้าย พร้อมกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ภายในวันที่ 20 …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , , , , | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141009-1-190x79.jpg

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการงานบุคคล http://www.ped.rmutt.ac.th/?p=3377 

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษาที่1 ปีกาศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษาที่1 ปีกาศึกษา 2558 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ประสงค์รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก  

Posted in ปริญญาเอก, ศึกษาต่อ | Tagged , , , | Leave a comment