มทร.ธัญบุรีดังกระหึ่มโลก ผลิตสำเร็จกล่องควบคุม’อัจฉริยะ’ตั้งปิด-เปิดไฟเช็กค่าใช้ผ่านมือถือ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/rmutt-news-23-678x1024-125x190.jpg

ทีมนักวิจัยวิศวะ มทร.ธัญบุรี สุดเจ๋ง ผลิตกล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะสำเร็จเครื่องแรกของโลก ระบุป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้ทุกรูปแบบพร้อมติดตั้งโปรแกรมให้สามารถตรวจสอบค่าไฟ สั่งเปิด-ปิดไฟฟ้าได้ทางสมาร์ทโฟน แม้ไม่อยู่บ้านเตรียมผลักดันผลิตเชิงพาณิชย์ให้ประชาชนนำมาติดตั้งตามบ้านเรือนในราคาย่อมเยา เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายกฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หัวหน้าทีมวิจัยกล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ เปิดเผยว่าปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการพัฒนาไปมาก แต่ก็มักจะพบปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยตามมาและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งในรอบ 20 ปีมีผู้สังเวยชีวิตไปแล้วกว่า 1,500 คน จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและมีมูลค่าความเสียหายกว่า 25,000 ล้านบาท

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ U station: สิ่งประดิษฐ์ ช่วยเกษตรกร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/rmutt-news-11-678x1024-125x190.jpg

ผู้ประกอบการผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีต่างก็ประสบปัญหาในการทำความสะอาดวัตถุดิบสำหรับผลิต เครื่องแกง และเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อันได้แก่ ข่า ขิง หอม กระเทียม มะกรูด ซึ่งอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนติดอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยการใช้แรงงานคนในการทำความสะอาด ประกอบกับเครื่องจักรอันทันสมัยที่มีประสิทธิภาพในการล้างวัตถุดิบในปริมาณมากนั้น ยังต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง ด้วยเหตุนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ชุมพร ขันโท ,ธรณินทร์ ไชยเจริญ และ สหภูมิ ภัควันต์ โดยมี ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการออกแบบและสร้างเครื่องดังกล่าวการทำงานของเครื่องตัวนี้จะใช้แรงดันน้ำในการฉีดล้างเศษดินออกจากวัตถุดิบผ่าน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment

นศ.กัมพูชา น้อมสำนึกทุนสมเด็จพระเทพฯ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/pro_3998-190x126.jpg

4 นักศึกษากัมพูชาตัวแทนจาก 19 คน “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานทุนการศึกษาเรียนฟรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี Bora Naing (โบรา ณัง) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า อยากจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพที่ประเทศ เนื่องจากชอบงานทางด้านวิศวะ อยากเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยฯ ปัจจุบันได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.75 โชคดีที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากวิชาส่วนใหญ่จะเป็นวิชาคำนวณ ชอบเรียนคำนวณ นอกจากนี้ยังได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลองใช้เครื่องมือจริง ขอบคุณรุ่นพี่และน้องๆ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนการศึกษา | Tagged , , , , , | Leave a comment

โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/banner20140908-0-190x79.jpg

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2557 เนื่องด้วยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารนาฏศิลปและดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งพิธีไหว้นาฏศิลป์ดนตรีนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงการคารวะผู้ที่มีพระคุณด้วยการบวงสรวงบูชา ซึ่งผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ คีตศิลป์ ได้ยึกถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน กำหนดการงานโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2557 …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/job-20140408-01.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 107 อัตรา (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้) 1.1 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท วุฒิปริญญาโท ( 5ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท 1.2 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงาน …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | 11 Comments

8 หนุ่ม นศ.มทร.ธัญบุรี บินร่วม “2014 International Capstone Design Camp”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/2014-0006-190x126.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2014 International Capstone Design Camp” และเข้าร่วมงาน “2014 BAJA SAE KOREA” ณ Yeungnam Univresity ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในหมู่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารในหมู่นักศึกษาต่างประเทศ เพื่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นายยศพล น่วมทะวงษ์ นายภาณุพงศ์ สอนขา นายธีระ ภัทรจิรพานิช นายสุรเชษฐ์ สุขล้น นายชนกันต์ โอฐยิ้มพราย นายธวัชชัย มีไกรราช นายวันเฉลิม พรนิมิตเทพ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ดูงาน เยี่ยมชม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มูลนิธิรัฐบุรุษฯโชว์งาน ART CAMP สีสันเมืองระนอง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/20140827-1-125x190.jpg

นิทรรศการศิลปกรรมค่ายศิลปะ Art Camp ประจำปี 2557 เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะกว่า 300 ผลงาน ของศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์ ศิลปินอิสระ และอดีตนิสิตนักศึกษาผู้เคยได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” โดยผลงานส่วนหนึ่งเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นการส่วนตัว และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลงานที่ทุกคนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นระหว่างการไปเข้าค่ายศิลปะที่จังหวัดระนอง นิทรรศการจะจัดขึ้นถึงวันที่ 31 สิงหาคม 5 ณ หอพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เปิดให้เข้าชมเวลา 09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และอังคาร) ในวันเปิดนิทรรศการ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี กิจกรรม Art Camp เป็นกิจกรรมหลักของกองทุนฯ …

Posted in งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

คอลัมน์ ด้วยสมองและสองมือ: 3 สถาบันโชว์’หุ่นยนต์เสริมพลัง’พลิกฟื้นสมรรถภาพทหารผ่านศึก

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/20140826-2-125x190.jpg

หุ่นยนต์เสริมพลัง หรือ PMK EXOSKELETON ROBOT เกิดจากความร่วมมือของนักวิจัยจาก 3 สถาบันใหญ่ นำโดย ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และพ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟูพ.ต.นพ.ธง พงษ์หาญยุทธ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วยพ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า…ผนึกกำลังคิดค้น …จุดประกายหุ่นยนต์เสริมพลัง พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี กล่าวถึงที่มาของการประดิษฐ์หุ่นยนต์ต้นแบบว่า เนื่องจากโรงพยาบาลมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง อาจจะบาดเจ็บระดับหน้าอกลงไป ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ขาทั้งสองข้างไม่สามารถขยับได้ แต่ยังใช้มือและแขนได้ดี จึงร่วมกับทีมงานวิจัยเพื่อผลิตหุ่นยนต์ต้นแบบ ที่จะใช้กับผู้ป่วยพิการจากราชการสนามที่มีปัญหาดังกล่าวดังนี้ โดยใช้ชื่อว่า PMK EXOSKELETON …

Posted in งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

โรบอท ‘คนเหล็ก’ รวมพลังไทย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/20140826-1-125x190.jpg

3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้นหุ่นยนต์คนป่วยขาพิการผลงานนี้คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยใช้ชื่อว่า “PMK EXOSKELETON ROBOT” ตอบโจทย์ผู้ป่วยพิการจากราชการสนามที่มีปัญหาดังกล่าว เช่น สมองไม่สามารถสั่งการข้อและกล้ามเนื้อต่างๆ ให้เกิดการเดินได้อย่างปกติ “หุ่นยนต์เสริมพลังประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือโครงสร้างอะลูมิเนียมที่มีลักษณะคล้ายกับขามนุษย์ตั้งแต่เอวหรือสะโพกถึงเท้า สะโพกด้านซ้ายและด้านขวาจะยึดติดกับดีซีมอเตอร์ขนาด 350 วัตต์ 24 โวลต์ แกนมอเตอร์ด้านหน้ายึดติดกับเกียร์บล็อก ขนาดอัตราทด 1:50 แกนมอเตอร์ด้านหลังยึดติดกับเอ็นโครเดอร์ขนาด 1,000 รอบ ส่วนหัวเข่าทั้งด้านซ้ายและขวาจะยึดติดกับดีซีมอเตอร์ ขนาด 250 วัตต์ 24 โวลต์ แกนมอเตอร์ด้านหน้ายึดติดกับเกียร์บล็อก ขนาดอัตราทด 1 : …

Posted in งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

บรรจุภัณฑ์งานเป่าแก้วตั้งโชว์เด่นขนส่งสะดวก

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/Binder1_Page_13-678x1024-125x190.jpg

ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว สร้างสรรค์ขึ้นโดยแผนกช่างเป่าแก้วของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถือเป็นงานศิลป์ที่มีรูปทรงที่สวยงามและมีคุณค่าทางศิลปะ มีเอกลักษณ์โดดเด่น ใช้เพื่อประดับตกแต่งและตั้งโชว์ มีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ ดอกไม้ ต้นไม้ขนาดต่างๆ และตัวสัตว์หลากหลายชนิด ผศ.จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา และนายคมสัน เรืองโกศล อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์เป่าแก้วของศูนย์ศิลปาชีพฯ เป็นสินค้าที่แตกหักได้ง่าย บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการจัดจำหน่ายในปัจจุบัน เป็นรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม ทำจากวัสดุกระดาษลูกฟูกลอน E มีฝาเปิดปิดด้านบน ในการบรรจุสินค้าผลิตภัณฑ์เป่าแก้วจะห่อด้วยพลาสติกกันกระแทก (air bubble) ด้านใน แล้วบรรจุลงในกล่องเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งทำให้ใช้เวลามากและสิ้นเปลืองวัสดุ และบนบรรจุภัณฑ์ยังขาดรายละเอียดที่อยู่ของผู้ผลิต เครื่องหมายการค้าและข้อควรระวัง

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment

8 หนุ่ม นศ.มทร.ธัญบุรี บินร่วม “2014 International Capstone Design Camp”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/rmutt-news-06-190x126.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2014 International Capstone Design Camp” และเข้าร่วมงาน “2014 BAJA SAE KOREA” ณ Yeungnam Univresity ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในหมู่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารในหมู่นักศึกษาต่างประเทศ เพื่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นายยศพล น่วมทะวงษ์ นายภาณุพงศ์ สอนขา นายธีระ ภัทรจิรพานิช นายสุรเชษฐ์ สุขล้น นายชนกันต์ โอฐยิ้มพราย นายธวัชชัย มีไกรราช นายวันเฉลิม พรนิมิตเทพ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

คหกรรมศาสตร์.คลอง 6 คว้าเหรียญการแข่งขัน “PATTAYA FOOD & HOTELIER EXPO’ 14” ครั้งที่ 8

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/10-190x126.jpg

สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “THE PATTAYA HOSPITALITY ART COMPETITION’ 14”ในงาน “PATTAYA FOOD & HOTELIERS EXPO’ 14” ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุมพีซ โรงแรมรอยัล คลิฟ พัทยา โดยเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดศิลปะผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งภายในงานมีการจัดการแข่งขันทั้งเดี่ยวและทีม โดยในการตัดสินการทำคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันศิลปะการให้บริการทั้ง 4 หมวดการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันการปรุงอาหาร การแข่งขันการจัดดอกไม้ การแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม และการแข่งขันการนวดสปา ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้มีตัวแทนจากสถานประกอบการโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันมากมาย ซึ่งนักศึกษา มทร.ธัญบุรี โชว์ความเจ๋งคว้าเหรียญรางวัลในครั้งนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รางวัล เกียรติยศ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 เรื่องขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิไม่ตำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม – 29 สิงหาคม 2557 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรขยายเวลารับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2557 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ขอโอน-ย้าย พร้อมกำหนด วันเวลา และสถานที่คัดเลือก ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-14-190x126.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ “โครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ไต้หวัน : Thai-Taiwanese Youth Ambassador Program”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/banner_thai_taiwan-190x79.png

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ “โครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ไต้หวัน : Thai-Taiwanese Youth Ambassador Program” ในวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยฝ่ายวัฒนธรรมไต้หวันได้คัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากหมาวิทยาลัยทั่วไต้หวัน จำนวน 16 คน ในฐานะทูตวัฒนธรรมและจะเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนภาษาไทย ภาษาจีน ศิลปกรรมไทย และศิลปกรรมจีน รวมถึงการแสดงไทยและจีน โดยให้โอกาสนักศึกษาทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำชาติตามกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อสร้างควมเข้าใจระหว่างสองวัฒนธรรมไทย-ไต้หวันและสร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และทูตวัฒนธรรม รวมถึงบุคลากรจากไต้หวัน ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ มีเกณฑ์การสมัครคัดเลือกดังนี้ 1. เป็นนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี 2. กรอกใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment