ประสานความร่วมมือ State Polytechnic of Jember, Indonesia

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  และคณาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย  เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา State Polytechnic of Jember และUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) ระหว่างวันที่  1-5  สิงหาคม 2555  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2555

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Related posts:

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น