พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราขการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2555 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการพลเรือน และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

 

Related posts:

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น