ภาพข่าว: ที่นี่ กม. 4.5: ร่วมมือ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-20-125x190.jpg

ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพการวิจัยพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับระบบประปา

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี ปรับเงินเดือนให้ลูกจ้าง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140318-A1-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปรับขึ้นเงินเดือนให้กับผู้สำเร็จปริญญาตรี เป็น 15,000 บาท ตั้งแต่ปี 2555 โดยในส่วนของข้าราชการเป็นการใช้งบประมาณของรัฐ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวให้มีการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 ซึ่งที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยได้ใช้วิธีการให้เพิ่มค่าครองชีพรายเดือนเป็นการทดแทน แต่ล่าสุดมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทุกระดับวุฒิการศึกษา เช่น วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 15,800 บาท วุฒิปริญญาตรี (ที่มีใบประกอบวิชาชีพ) 17,090 บาท วุฒิปริญญาโท 17,500 และวุฒิปริญญาเอก 21,000 บาท ซึ่งการปรับเพิ่มเงินเดือนในครั้งนี้ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ภาพข่าว: แต่งตั้ง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-15.jpg

พจน์ หะริณสุต รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด แลกเปลี่ยนสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสมอบความไว้วางใจให้บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ เส้นทางสร้างคน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-14.jpg

ช่วงนี้น้องๆ เด็กๆ กำลังคร่ำเคร่งกับการสอบ หาที่เรียน ใครที่ยังหาที่เรียนไม่ได้ มทร.ธัญบุรี เปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ใหม่เอี่ยมอ่อง สมัครทางออนไลน์ www.info.rmutt.ac.th

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีแจก500ทุน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-13.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ที่กองทุน กยศ.ถูกตัดงบประมาณ 6.7 พันล้านบาท มทร.ธัญบุรี ได้แก้ปัญหาโดยจัดหาทุนให้นักศึกษาที่เดือดร้อน ทุนละ 10,000 บาท 300 ทุน จากภาคเอกชน และทุนเดิมที่มีอยู่ รวม 500 ทุน แบ่งเป็น โครงการตักบาตรทุนการศึกษา กองทุนส่งเสริมนักศึกษา ทุนเพชรบัวสวรรค์ ทุนส่งเสริมนักกีฬา ฯลฯ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษ

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

Smart SME จับมือราชมงคลธัญบุรี ผุดรายการใหม่ “Innovative Variety” นวัตกรรมสร้างอาชีพ

สถานีโทรทัศน์ Smart SME ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสร้างสรรค์รายการใหม่ “Innovative Variety” ที่เสนอนวัตกรรมล้ำสมัยหลากหลายแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนวัตกรรมโดยตรง ที่จะเปลี่ยนมุมมองแนวคิดและตอบโจทย์ให้กับนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นอีกช่องทางที่เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาให้เข้ามาโชว์ไอเดียและผลงานของตนเองได้ รายการนี้ประกอบด้วยช่วงต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น Innovative talk การสัมภาษณ์นักประดิษฐ์เจ้าของธุรกิจกับการทำธุรกิจแบบเจาะลึก นวัตกรรมสร้างอาชีพ การสร้างอาชีพจากการประดิษฐ์ที่สามารถสร้างรายได้ U-Innovation ผลงานนักศึกษษร่วมกับสถานประกอบการ ที่ผ่านเวทีการประกวดตอบโจทย์นวัตกรรม รวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา แต่ละด้านที่จะมาตอบคำถามและขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้กับธุรกิจ SME เป็นต้น ติดตามรายการ Innovative Variety ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-11.00 น. ทางช่อง Smart SME ทรูวิชั่นส์ 25, 28 True PSI …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ ฉลาดทันกาล: ไอเดียเด็ดระบบปลุกพืชผ่านมือถือ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-121.jpg

อุทิตา รัตนภักดี ทุกวันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น ซึ่งในทางเกษตรกรรมได้นำเข้ามาประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้าน อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลสภาพด้านภูมิอากาศ รวมถึงการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตให้มีความสม่ำเสมอ ทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลงและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร จากการปรับตัวตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในการคิดค้นและออกแบบการประยุกต์การประมวลภาพดิจิตอลโดยใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP Camera ในการวิเคราะห์ค่าความต้องการน้ำของพืชผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และควบคุมระบบผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือขึ้นมา เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้น้ำแก่พืช ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งแนวความคิดสร้างสรรค์นี้เอง ทำให้เกิดผลงานการประยุกต์ใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP Camera ในการวิเคราะห์ค่าความต้องการน้ำของพืชผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และควบคุมผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เป็นไอเดียสุดเจ๋งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP Camera ในการวิเคราะห์ค่าความต้องการน้ำของพืชผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และควบคุมผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วย 1. …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ เลาะรั้วมหาวิทยาลัย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-12.jpg

การพานักศึกษามาสร้างประโยชน์แก่สังคม เรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จะช่วยส่งเสริม ผลักดันให้เยาวชนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมอีกด้วย แว่วว่า อ.ดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปเยี่ยมนักศึกษาชนเผ่าม้งที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่บ้าน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 หมู่ 13 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก และได้นำข้อมูลโรงเรียน นำไปเสนอคณะและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา โดยมี อ.บรรทม น่วมศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนให้นำนักศึกษาออกค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เป็นการทดสอบนักศึกษา เพื่อประเมินผลการเรียน และให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริง แต่ต้องสร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เป็นผลให้ อาภากร โพธิ์สุข นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และเพื่อนๆ อีก 67 …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ไอเดียสร้างรายได้ พวงกุญแจงานไม้”หน้าการ์ตูน”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-11.jpg

เจ้าของธุรกิจพวงกุญแจงานไม้หน้าการ์ตูน “วิว” นางสาวสุพิศ อาจหาญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาหัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร. ธัญบุรี) งานมือที่ใส่ไอเดียและความรัก สร้างรายได้ วิว เล่าว่า จุดเริ่มต้นของชิ้นงาน ชอบตัวการ์ตูนและรักในงานฝีมือ การวาด และการประดิษฐ์ ตอนนั้นมีคำถามในใจ เรียนและชอบด้านการขาย อะไรที่สามารถตอบโจทย์คความต้องการของตนเองได้ ตอนนั้นคิดว่าจะต้องเป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และต้องเป็นชิ้นที่ไม่ใหญ่มาก สามารถซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากได้ ระหว่างที่กำลังหาชิ้นงาน แต่มีแรงบันดาลใจแล้วถือว่าเป็นโชคและโอกาสไปเดินตลาดงานฝีมือแห่งหนึ่ง สะดุดตาเห็นพวงกุญแจไม้ลักษณะกลมเกิดไอเดียนำพวงกุญแจไม้ที่เห็นมาประดิษฐ์ Handmade ต้องอาศัยเวลาในการทำ ต้องมีความอดทน ตัวการ์ตูนบางตัวใบหน้าไม่ได้กลม แต่ต้องรู้จักการประยุกต์ ทำยังไงก็ได้ให้พวงกุญแจไม้กลมๆ กลายเป็นใบหน้าตุ๊กตาให้ได้ จะทำชิ้นงานช่วงที่ว่างจากการเรียน วางขายตามตลาด Handmade ทั่วไป ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันที่ว่างๆ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-10.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมวัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือโครงการผลิตและจำหน่ายตำราเรียน กับบริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมมังคลอุบล

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีตั้งเป้ามหาวิทยาลัยอันดับ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-09.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี มีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและติดอันดับต่ำกว่า 1,000 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ในปี 2560 ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้นั้น คือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หรือบัณฑิตมือเปื้อน และการจะผลิตบัณฑิตให้ได้ตามคาดหวังนั้น มทร.ธัญบุรี จะเริ่มด้วยการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ว่าแต่ละบุคคลมีความต้องการพัฒนาด้านใดเป็นพิเศษ มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุน รวมถึงจะให้อาจารย์เข้าไปฝังตัวในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดการผลิตบัณฑิตในตรงกับความต้องการของตลาด ในส่วนของหลักสูตรจะมีการพัฒนาหลักสูตร โดยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น สัดส่วน70 ต่อ 30 ส่วนสายสังคม ภาคปฏิบัติ 60 ต่อ 40 ซึ่งรูปแบบหลักสูตรและวิธีการสอนจะมีการนับรายชั่วโมงในภาคปฏิบัติ เน้นฝึกให้นักศึกษาทำโครงการ หรือนำปัญหาจริงมาเป็นโจทย์ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการกระบวนการคิดและปฏิบัติ ซึ่งการประเมินผลจะวัดทั้งในส่วนของข้อสอบ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: เปิดงาน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-08.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา Fashion V Together the Student Fashion Showcase ครั้งที่ 3 ที่ลานอนันต์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ เด็กเด็ดเด็ด

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-07.jpg

ส่งตรงจาก “นายว้าก” น้องชายสุดเลิฟอีกแร้วว! ละค้า…คุณขา สำหรับหนุ่มนักกีฬารักบี้…ล่ำบึ้กคนนี้ เค้าชื่อ “นายบูม” บดินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและเป็นลูกชายสุดรัก ของ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าตัวบอกว่า เล่นกีฬารักบี้มาตั้งแต่เรียนชั้น ป.5 และเป็นนักกีฬารักบี้มาตลอด ด้วยเหตุผลว่า “รักบี้ สอนความเป็นสุภาพบุรุษให้ผม” คมมั้ยละค้า…คุณขา!! จบชั้นประถมและมัธยมฯ จาก โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม ก่อนจะเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมกับเป็นนักกีฬารักบี้ให้กับมหาวิทยาลัยในตำแหน่งกองหน้าของทีมด้วย ทุกวันนอกจากต้องทุ่มเทให้กับการเรียนแล้ว หนุ่มบูมบอกว่า …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ให้น้ำต้นไม้ผ่านมือถือความคิดสร้างสรรค์ที่ทำได้จริง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-06.jpg

ผลงานล่าสุดของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี การประยุกต์ใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP Camera ในการวิเคราะห์ค่าความต้องการน้ำของพืชผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และควบคุมผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือ การันตีด้วยรางวัลชมเชย ด้านความคิดสร้างสรรค์ การแข่งขันภาคบรรยาย จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าของความคิดและผู้ออกแบบ “อิฐ” นายกันตพงศ์ ติดงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และอาจารย์อภิรัฐ ปิ่นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี “อิฐ” เล่าว่า ทุกวันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น โดยในทางเกษตรกรรม …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ภาพข่าว: นักศึกษาและอาจารย์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-19.jpg

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันทดลองการออกแบบการให้น้ำแก่ผลิตผลทางการเกษตรผ่านระบบมือถือ เพื่อช่วยผ่อนแรงให้กับเกษตรกร

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment