รายงานพิเศษ: นานมีบุ๊คส์ สานต่อ’โครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ’ปี5ชูคอนเซปต์’STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21′

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/20141101-1-125x190.jpg

ด้วยเชื่อว่า “เด็กรักการอ่าน” บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด จึงได้สานต่อโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยร่วมกับมูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21″โดยมี ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมบริจาคหนังสือพร้อมตู้ให้แก่ 50 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ พร้อมด้วยองค์กรเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนจำนวนมาก ภายในงานยังได้จัดเสวนา “อ่านเปลี่ยนชีวิต” ซึ่งได้รับเกียรติจาก สโรชาลายสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิม จงสถิตย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/20141102-02-125x190.jpg

ขาเม้าท์ สวัสดีสมาชิก “กอสซิพคลับ” ของ “ขาเม้าท์” ช่วงนี้อากาศบ้านเรากำลังเปลี่ยนแปลงยังไงรักษาสุขภาพให้ฟิตแอนด์เฟิร์มกันหน่อยนะจ๊ะ หันมาเม้าท์เรื่องมันส์ในแวดวงอุดมศึกษากันบ้าง นี่ก็เก่งไม่แพ้กัน “บัว” สมฤดี โพธิ์กาศ ปี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับคัดเลือก 1 ใน 19 นักศึกษาที่ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014″ ที่จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นผลงานเข้าตาแบบนี้เห็นทีอนาคตสดใสชัวร์    

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

จุดเปลี่ยน….พลิกชีวิตเด็กเหลือขอดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ(4)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_04-678x1024-125x190.jpg

เรานำเสนอเรื่องราวของ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ ทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ในฐานะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาถึง 3 ตอนเต็ม จากละครชีวิตที่เป็นยิ่งกว่าละครแห่งวิกหมอชิต ที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดถึงความรู้สึกในแต่ละห้วงเวลาของชีวิต นับตั้งแต่ลืมตาดูโลก กว่าจะมาถึง ณ เวลานี้ ต้องผ่านเรื่องราวต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะนิยามคำว่า “เด็กเหลือขอ” ที่ได้รับการถ่ายทอดออกมาพอทำให้เห็นภาพที่ประจักษ์ชัดว่า เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยที่เด็กผู้ชายตัวเล็กๆ คนหนึ่งจะก้าวผ่านชีวิตตรงจุดนั้นมาได้ ช่างน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_12-678x1024-125x190.jpg

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี จ.ปทุมธานี จัดค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม ที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี มีพระอาจารย์สุพล ขันติวโร เลขานุการค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เป็นผู้อบรมนักศึกษา ในการเข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมทั้ง 3 รุ่น ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ในเวลากลางวันแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.ให้รู้จักการใช้ชีวิตในวัด 2.มารยาทชาวพุทธ 3.การเจริญปัญญา และในเวลากลางคืนกับกิจกรรมมองสื่อมองธรรม

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ แวดวงของเรา: ธัญบุรี เปิด ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_53-678x1024-125x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กำลังเปิดรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยคุณสมบัติผู้สมัครต้องจบปริญญาโทหรือกำลังศึกษาปริญญาโทในปีสุดท้าย ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยที่ สกอ.ได้รับรอง และแผนการเรียน ดังนี้ แผนการเรียน 1.1 เน้นการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว แผนการเรียน 2.1 เน้นลงเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ สามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พ.ย.57

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , | Leave a comment

ถอดปมชีวิต ‘เด็กเหลือขอ’ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมฯ มทร.ธัญบุรี (3)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-083-678x1024-125x190.jpg

เผลอแปบเดียวผ่านไปแล้วถึงสองตอน สำหรับเรื่องราวของ ด.ช.กุลชาติ จุลเพ็ญ เด็กน้อยที่สู้ชีวิตฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ จากเด็กบ้านแตกสาแหรกขาดเหตุเพราะพ่อกับแม่เลิกรากัน จนนำไปสู่การเป็นเด็กเหลือขอ ที่เรียกว่าชีวิตทำท่าจะดำดิ่งไปสู่ความมืดมิด แต่แล้ว 2 ปีแห่งการเป็นเด็กเร่ร่อนก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง นั่นคือการได้กลับเข้าสู่อ้อมกอดของคุณแม่อีกครั้ง ช่วงเวลาดังกล่าวแม้จะทำให้ด.ช.กุลชาติดีใจ แต่ในขณะเดียวกันเขากลับมีความรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่แสนจะโหดร้ายที่สุดในชีวิต “การใช้ชีวิตเป็นเด็กเร่ร่อนทำให้ผมมีอิสระนานถึง 2 ปี ไม่เคยมีใครมาบังคับเคี่ยวเข็ญ อยากจะไปไหนก็ไป อยากตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ แต่พอแม่กลับมาก็ต้องพบกับ

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

นิยายชีวิตที่ (ไม่) เน่าดร.กุลชาติ จุลเพ็ญอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมฯ มทร.ธัญบุรี (2)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-031-678x1024-125x190.jpg

แค่ตอนแรกคงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับใครต่อใคร หลังได้ทำความรู้จักกับ เด็กชายกุลชาติ จุลเพ็ญ เด็กน้อยที่สู้ชีวิตผ่านเรื่องราวมามากมาย จนปัจจุบันได้กลายมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ในฐานะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากละครชีวิตที่เป็นยิ่งกว่าละครแห่งวิกหมอชิต คงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเด็กน้อยคนนี้จะก้าวไปจนมาถึง ณ วันนี้ได้….มันช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

“ชีวิตยิ่งกว่านิยาย” ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวฯอุตสาหการ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/Binder1_Page_061-678x1024-125x190.jpg

ได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ไปหลายฉบับก่อน บังเอิญว่าการเดินทางไปสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีในครั้งนั้นได้มีโอกาสเจอกับบุคคลสำคัญที่ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยอีกท่าน นั่นคือ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่มีเรื่องราวน่าสนใจและชวนให้ติดตามอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องราวแห่งวิถีชีวิตกว่าจะเดินมาถึง ณ ตรงจุดนี้ได้ ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา เพราะเขาต้องผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย โดยเฉพาะจากกองขยะที่หลายคนมองว่าเป็นของสกปรก แต่มันคือสิ่งล้ำค่าที่ทำให้เขาพลิกชีวิตจนกลายมาเป็น “ดอกเตอร์จากกองขยะ” ส่วนที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ธัญบุรีผุดสมาร์ตคลาสรูม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-36-678x1024-125x190.jpg

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีมทร.ธัญบุรี ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ซึ่งเป็นห้องเรียนภายในศูนย์สารนิเทศ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง คณะคุรุศาสตร์อุตสาห กรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ พบว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 มทร.ธัญบุรีมีแผนขยายการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทุกคณะ อาจารย์จะได้นำสื่อการเรียนและรูปภาพ จากการดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ตมาใช้ประกอบ ทำให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้มากกว่า การเรียนที่ใช้ Power point

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีหนุนตั้งทบวงอาชีวะ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-072-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงแนวคิดที่จะให้มีการตั้งทบวงอาชีวศึกษา ว่า ตนเห็นด้วยและพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้จัดตั้งทบวงอาชีวศึกษา โดยควรตั้งแยกออกมาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่จะดูแลฝีมือแรงงานอาชีพของประเทศ ตั้งแต่มาตรฐานฝีมือแรงงาน การเรียนการสอนอาชีวศึกษาทั้งระบบโดยตรง ขณะเดียวกันจะได้กำหนดมาตรฐานของตนเองทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบ เพราะหากให้หน่วยงานหนึ่งไปดูแล และไม่ได้ติดตามผลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน จะทำให้ได้คุณภาพไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่ดูแลทั้งระบบ ก็จะได้รับผลดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

จัดค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมกล่อมเกลา นศ.

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-16-678x1024-125x190.jpg

ผศ.ฉลาด สว่างแจ้ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า เนื่องจากในโลกปัจจุบันความเจริญทางด้านวัตถุ กระแสนิยมชาติตะวันตกได้เข้ามา ในสังคมวัยรุ่น บวกกับโลกแห่งเทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างมาก ยกตัวอย่าง ในโลกของโซเชียลมีเดีย ในการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คตนเอง โดยความคิดที่โพสต์ลงไปเกิดจากอารมณ์ที่ไม่ได้รับการไตร่ตรอง สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองโดยที่ไม่รู้ตัว เพื่อเป็นการเตือนสติให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ตระหนักถึงกระบวนการคิดก่อนลงมือกระทำ โดยทุกอย่างล้วนเกิดมาจากการมีสติและสมาธิ

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

เปิดบันทึก ‘แม่ครัวหัวป่าก์’ตำราอาหารไทยสมัย ร.5

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-21-678x1024-125x190.jpg

“ในหนังสือแม่ครัวหัวป่าก์จะเห็นว่าไม่ได้บันทึกเพียงเรื่องราวการปรุงอาหาร แต่ยังสื่อให้เห็นอีกหลายด้านทั้งในเรื่องของวัตถุดิบ การเลือกใช้โดยนำของพื้นเมืองของที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผักผลไม้ที่มีในฤดูกาลนำมาประกอบอาหาร” อาหารไทย อาหารที่ได้รับการกล่าวขานจากนานาประเทศ ไม่เพียงความโดดเด่นในด้านรสชาติ วิธีการปรุงที่ประณีตพิถีพิถันทั้งยังอุดมด้วยพืชผักสมุนไพร อาหารไทยยังถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทย

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ทอดผ้าป่าการศึกษามทร.ธัญบุรีเพื่อน.ศ.เรียนดี-ขาดแคลนทรัพย์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/Binder1_Page_81-678x1024-125x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี มี รศ.ประเสริฐ ปิ่มปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา 2557 และพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุม ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับการจัดหาทุนการศึกษาถือเป็นนโยบายที่เร่งด่วน โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการเบื้องต้น จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษาขึ้น เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ มุมข้าราชการ: วปอ.ฝ่ายพลเรือน (3)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141016-D01-125x190.jpg

ผู้เข้าเรียนหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 57 ที่เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนชุดสุดท้ายคือ กระทรวงศึกษาธิการมีจำนวนมากเช่นกันคือ 74.นายสุภัทร จำปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 75.นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา 76.นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 77.นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 78.นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษา 79.รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 80.รศ.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81.รศ.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 82.รศ.นันทริกา ชันซื่อ รองศาตราจารย์ระดับ 9 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 83.รศ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ภาพข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141015-1-125x190.jpg

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment