ปฏิทินศิลปะถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140320-A1-134x190.jpg

บูรพา burapha__cch@yahoo.com   10 ศิลปินไทยเปิดโลกศิลปะอเมริกา ลุล่วงไปกับโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อสัปดาห์ก่อน หออัครศิลปิน คลองหลวง ปทุมธานี โดยชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวโครงการนี้ว่า เป็นการส่งเสริม ศึกษาค้นคว้า วิจัย ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนาให้แก่บุคลากรในวงการศิลปะ ต่อยอดทักษะ เสริมสร้าง ประสบการณ์ทางศิลปะให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปเผยแพร่ร่วมกับสภาศิลปกรรมไทย แห่งสหรัฐอเมริกา ณ ประเทศสหรัฐฯ เป็นการเปิดโลกทัศน์ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรูและประสบการณ์ที่ได้รับนำไปถ่ายทอดสู่เยาวชนและสังคมในวงกว้าง ปีนี้มีศิลปินอิสระ ครูผู้สอนศิลปะจากสถาบันต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้ารับการอบรมทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 60 คน จากผู้สมัคร 95 คน …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ ปิดกรอบ: บีจี-มทร.ธัญบุรีคัดนักกีฬา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/Binder1_Page_22-678x1024-125x190.jpg

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) จับมือเซ็นเอ็มโอยูร่วมกันพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬากับ มทร.ธัญบุรี เป็นระยะเวลา 2 ปี พร้อมกับเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ มทร.ธัญบุรี การรับสมัครมีกำหนดระยะเวลาของโครงการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือส่งใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 10-14 มีนาคม ซึ่งกีฬาฟุตบอลชาย คัดเลือกตั้งแต่วันที่ 17-19 มีนาคม 2557 ที่สนามลีโอ สเตเดียม วอลเลย์บอลหญิง 17-19 มีนาคม ที่โรงยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 20 มีนาคม ทาง www.bangkokglassfc.com ผู้สนใจติดต่อที่ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

สอบตรงมทร.ธัญบุรีพุ่ง2หมื่นคน’มัลติมีเดีย-แพทย์ไทย-วิศวะ’แข่งดุ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/Binder1_Page_08-678x1024-125x190.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง โดยสิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ.27 ที่ผ่านมานั้น จากข้อมูลพบว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษามากถึง 21,230 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,000 คน และเป็นที่น่าสังเกตว่าสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ แพทย์แผนไทย ได้รับความสนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีสาเหตุมาจากนโยบายของรัฐที่มีการขยายตัวของระบบโทรทัศน์ดิจิตอล และในอนาคตจะมีการขยายตัวของวิทยุดิจิตอลด้วย ส่วนแพทย์แผนไทยนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายการบรรจุแพทย์ทางเลือก เข้าทำงานในส่วนราชการต่างๆ และมีการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกตามโรงพยาบาล สถานพยาบาลมากขึ้น ทำให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับจากประชาชน รวมถึงการที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยอมรับตำรับยาแพทย์แผนไทย ด้วย

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีเพิ่มเงิน 1.5 หมื่นครบแล้ว

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/Binder1_Page_33-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้มีวุฒิปริญญาตรี เป็น 15,000 บาทตั้งแต่ปี 2555 นั้น ในส่วน มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้งข้าราชการที่ใช้งบประมาณของรัฐ และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท วุฒิปริญญาตรีที่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 17,090 บาท วุฒิปริญญาโท 17,500 และวุฒิปริญญาเอก 21,000 บาท ซึ่งการเพิ่มเงินเดือนครั้งนี้ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ ทั่วทิศเมืองไทย : โครงการอบรมพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการ (SME)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140317-A1-125x190.jpg

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตลาดกระบัง จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการ (SME) เพื่อเสริมศักยภาพรับ AEC วันที่ 18-19 มีนาคมนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยผู้ผ่านการอบรมสองวันจะได้รับใบประกาศจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสมัครได้ที่อีเมล yui3308118@hotmail.com คุณยุ้ยฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตลาดกระบัง

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ ย่อยข่าวกทม.: กทม.ผุด”บางกอกแบรนด์”ภายในปีนี้

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140314-A2-125x190.jpg

นายธราพงศ์ คำวอน นักพัฒนาชำนาญการพิเศษสำนักพัฒนาสังคม กล่าวว่าใน กทม.มีผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลายรูปแบบทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ของประดับตกแต่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของบางชุมชนแต่ผลิตภัณฑ์ชุมชนมักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ทันสมัยไม่สวยงาม จึงทำให้เกิดปัญหาการระบายสินค้าไม่ได้ กทม.จึงเข้าไปให้คำแนะนำและปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามทันสมัย และช่วยในการหาช่องทางการจัดจำหน่าย โดยจะมีการจัดมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต มีกลุ่มผลิตภัณฑ์กว่า 500 ผลิตภัณฑ์ ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-4 พ.ค. 57 นี้ รวมทั้งเตรียมการจัดตั้งบางกอกแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนของ กทม.ขณะนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีในการตั้งเกณฑ์และคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสามารถคัดเลือกผลิตภัณฑ์ได้ในกลางปี 57 นี้.

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ภาพข่าว: ทดเวลาเจ็บ: มอบของ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140314-A1-125x190.jpg

ดร.สมหมาย ผิวสอาด (ซ้าย) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบของที่ระลึกขอบคุณ ศุภสิน ลีลาฤทธิ์ รองประธานสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี และ ผช.กก.ผจก.ใหญ่ บ.บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ในงานลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬากับสถานศึกษาระหว่าง ม.ราชมงคลธัญบุรี กับ บ.บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ที่ห้องประชุมมงคล ม.ราชมงคลธัญบุรี

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

นศ.โภชนาการอาหาร มทร.ธัญบุรีแบ่งปันข้อมูลโภชนาการอาหาร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/20140310-HOTNEWS-12-125x190.jpg

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จำนวน 60 คน นำความรู้บริการ แบ่งปัน น้องโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคลธัญบุรี และเพื่อนๆ นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ “หมี” นายบุญมี สงวนทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ประสานงานโครงการ เล่าว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจาก เป็นหนึ่งในรายวิชาการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ (Nutrition Counseling) เรียนในเรื่องของโภชนาการ ซึ่งเป็นวิชาที่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยทุกวันนี้สุขภาพเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพคงหนีไม่พ้นในเรื่องของอาหาร ดังนั้นเมื่อได้ความรู้ในวิชามา จึงอยากจะนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับน้องๆ และเพื่อน โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 1. การประเมินภาวะโภชนาการของการรับประทานอาหารของเด็ก ร.ร.อนุบาลสาธิตราชมงคลธัญบุรี 2. …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/20140310-HOTNEWS-11-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Fashion V Together the student Fashion Showcase” ครั้งที่ 3 ณ ลานอนันต์รังสรรค์

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ ข่าวย่อยกีฬาโลก: กระต่ายจับมือ มทร.ธัญบุรีพัฒนากีฬา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/rmutt_news-10-678x1024-125x190.jpg

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำความร่วมมือกันทางด้านการกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต และได้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถในกีฬาฟุตบอลชายและกีฬาวอลเลย์บอลหญิง เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ โดยทาง บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถในกีฬาฟุตบอลชายและกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 10-14 มี.ค.57 เพื่อเข้าเป็นนักกีฬาของ มหาวิทยาลัยฯ และก้าวสู่ความเป็นอาชีพต่อไป

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

คอลัมน์ หุ่นยนต์อัจฉริยะปรับสภาพดิน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/rmutt_news-13-678x1024-125x190.jpg

ในการปลูกพืชโดยทั่วไป ต้องเริ่มต้นจากการเลือกพื้นที่ทำการปลูกและการจัดการดิน แต่ในการตรวจและปรับสภาพดินในปัจจุบัน ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างดินมาตรวจสภาพก่อนแล้วค่อยทำการ ปรับสภาพ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก ทำให้เสียเวลาและแรงงานคน จากเหตุผลดังกล่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย “เก่ง” จตุรงค์ กิติศักดิ์ ,”เทพ” สุเทพ บูรณะโอสถ , “ดอง” ยุทธศักดิ์ จิตรพิศาล และ “แอม” อิศราภรณ์ เนตรภักดี โดยมี ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษาในการคิดค้นเจ้าหุ่นยนต์ดังกล่าว

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , | Leave a comment

‘มองใหม่ด้ายไหม’

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/rmutt_news-21-678x1024-125x190.jpg

เกิดความสงสัยมานานกับเสื้อกันกระสุนที่ทำมาจากเส้นไหม ว่าแท้จริงแล้วทำได้จริงหรือ เส้นด้ายที่ก่อเกิดผ้าลวดลายสวยงาม มีคุณสมบัติแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งนี้ได้อย่างไร และแล้วเราก็ได้คำเฉลยในนิทรรศการ “มองใหม่ด้ายไหม” จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่รู้จักและเข้าใจรากเหง้าความเป็นไทย ผ่านนิทรรศการหมุนเวียนที่ทันสมัย นำเสนอความเป็นมาของการใช้ประโยชน์จากเส้นไหมในหลากหลายอารยธรรมที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ นิทรรศการจัดในรูปแบบ “Lifestyle Shop” แบรนด์ “Cocoon & Co” (โคคูน แอนด์ โค) สินค้าไลฟ์สไตล์จากไหม แบ่งโซนต่างๆ ได้แก่ Cocoon Beauty, Cocoon Caf, Cocoon Recreation, Cocoon Sound, Cocoon Home & Decoration และ Cocoon Art & …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: มทร.ธัญบุรีรับตรงปี57

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/20140310-HOTNEWS-09.jpg

มทร. ธัญบุรีรับตรงปี 57 รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ มทร. ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึง วันที่ 28 ก.พ. นี้ จะเป็นการรับผ่านเว็บไซต์ ซึ้งขณะนี้มีผู้สมัครผ่านทางระบบนี้ 32,000 คน ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 15,000 คน คาดว่าจนกว่าจะถึงวันปิดรับสมัครจะมีผู้สมัครสอบไม่น้อยกว่า 25,000 คน และจะรับสมัครนักศึกษาผ่านการสอบตรง จำนวน 4,184 คน สำหรับการรับสอบตรงนักศึกษานั้นจะแบ่งเป็นการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส่วนวันสอบวัดระดับ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ช่องทางทำกิน: ‘แก้วแฟนตาซี’ ไอเดียแบบนี้ก็ ‘ทำเงิน’

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/Binder1_Page_31-678x1024-125x190.jpg

บดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์ : รายงาน ‘แก้วแฟนตาซี” เป็นงานแฮนด์เมดอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการนำแก้วไวน์มาทำการตกแต่งให้สวยงาม เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเดิม โดยการนำผ้าลูกไม้มาตกแต่งทำเป็นชุดสวมใส่แก้ว ใช้เป็นของขวัญของชำร่วย เป็นไอเดียและผลงานของนักศึกษาปี 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ซึ่งชิ้นงานแก้วรูปแบบนี้ก็สามารถใช้เป็น ‘ช่องทางทำกิน”ได้ วันนี้ก็ลองมาดูข้อมูลกัน…

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

คอลัมน์ @Life: บานาน่าแพนเค้กเมนูเด็ดมัดใจเด็ก

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/20140310-HOTNEWS-08-125x190.jpg

การที่ลูกกินอาหารยาก กินอาหารน้อย หรือบางวันแทบไม่ได้กินอะไรเลย ใครเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ทุกข์ใจก็ให้รู้ไป หลายคนจึงพยายามสรรหาอาหารดีๆ มีประโยชน์ให้ลูกกิน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าไม่โดนใจลูก หนูน้อยก็ไม่หม่ำอีกแหละ อย่างน้อยต้องหาวิธีจูงใจ และที่มองข้ามไม่ได้ คือ เมนูอาหารที่นอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วสีสันหน้าตาต้องน่ากินด้วย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม หรือเชฟพงศ์ศักดิ์หัวหน้าประจำสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แนะนำเมนู “Banana Pancake”เอาใจคุณหนูๆ ในงานสัมมนา “สร้างเสริม เติมภูมิคุ้มกัน กับ สก๊อต คิตซ์ เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในวัยเด็ก” ซึ่งจัดบริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) เชฟพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า บานาน่าแพนเค้กนี้ใช้กล้วยน้ำว้าเป็นส่วนผสมสำคัญ เพราะกล้วยน้ำว้าอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่โปรตีน วิตามินบี 6 และสารแอนตี้ออกซิแดนต์ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment