ภาพข่าว: สังคมธุรกิจ: ฟูจิซีร็อกซ์ เพิ่มพูนทักษะให้นักศึกษา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_222-678x1024-125x190.jpg

โคจิ เทสึกะ ประธานบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิตและนักศึกษาที่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Graphic Communication Technology ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดย ฟูจิ ซีร็อกซ์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรักและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ให้กับ นิสิต-นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จาก 3 สถาบันชั้นนำในชั้นอุดมศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ยกระดับคุณภาพมหา’ลัย ธัญบุรีดันอาจารย์ทำผลงานวิจัย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_210-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย One Research One Text โดยผลักดันให้อาจารย์ทุกคนจะต้องมีผลงานด้านงานวิจัย หรือจัดทำตำราเป็นของตัวเองอย่างน้อยคนละ 1 ผลงาน ซึ่งในส่วนของงานวิจัยนั้นก็เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองไปสู่ผลงานด้านวิชาการ เพื่อเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ต่อไป กระบวนการผลักดันด้านงานวิจัยนั้น มีการจัดตั้งกองทุนวิจัยอยู่แล้ว โดยนำรายได้ของมหาวิทยาลัย 2% ซึ่งปัจจุบันเพิ่มเป็น 5% มาใช้ในการดำเนินการ

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ Talent of the Month: เปิดโลกการเรียนรู้ต่างแดน 4 นศ.มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_113-678x1024-125x190.jpg

“เรียนรู้ทฤษฎี” คู่ “ปฏิบัติ” เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าส่งผลดีกับทั้ง “ผู้เรียน” และ “ผู้สอน” โดยเฉพาะในโลกที่ไร้พรหมแดน มุมมองที่เป็นสากล และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมได้กลายเป็นทักษะสำคัญของคนรุ่นใหม่สำหรับการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของอาเซียนและโลกในอนาคต เช่นเดียวกับ 4 นักศึกษาจากรั้ว มทร.ธัญบุรี ประกอบด้วย “แอร์” อทิตยา เจนจบเขต. “อัสมา” พิมพ์ชนก บินกอรี. “อิ๊ง” ชลิตา สุขประสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ และ “อาร์ม” รัฐพล ภัยขยาด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจกับโอกาสการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ เก็บตกเอสเอ็มอี: สนช.มั่นใจธุรกิจเกษตรอินทรีย์รุ่ง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_53-678x1024-125x190.jpg

นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้จัดการฝ่าย (กลุ่มอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กล่าวว่า ตลาดผู้บริโภคทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา ให้ความสนใจสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น ล่าสุด “ลิปสติกอินทรีย์” จากข้าว ของบริษัท โป๋วเอวี๋ยน จำกัด ได้รับรางวัลจากประเทศไต้หวัน และเกาหลี โดย สนช.ได้ผลักดันธุรกิจนวัตกรรมแล้ว 65 โครงการ วงเงิน 850 ล้านบาท จัดตั้ง “เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: อนุมัติป.บัณฑิต 13 แห่ง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_27-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า บอร์ดคุรุสภามีมติเห็นชอบรับรองหลักสูตรป.บัณฑิต เพิ่มเติมอีก 13 แห่ง มีมทร.ธัญบุรี รับ 180 คน มทร.พระนคร รับ 180 คน มหาวิทยาลัยธนบุรี รับ 120 คน มรภ.กาญจนบุรี รับ 180 คน มจษ.รับ 100 คน มรภ.บ้านสมเด็จฯ รับ 90 คน มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ รับ 180 คน มรภ.หมู่บ้านจอมบึง รับ 180 คน ม.จัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | 4 Comments

มทร.ธัญบุรีตั้งเครือข่ายต้านพนันบอลห่วงนักศึกษาเล่นพนันบอลจนเสียอนาคต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_012-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน-13 กรกฎาคม 2557 ว่า มีความเป็นห่วงปัญหานักศึกษาเล่นพนันฟุตบอล ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการติดหนี้พนันฟุตบอล ประกอบกับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกยังอยู่ในช่วงปิดเทอม เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 18 สิงหาคม 2557 ดังนั้น ผู้ปกครองควรเข้มงวด กวดขันและสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าอยู่ในข่ายที่เล่นพนันฟุตบอลหรือไม่

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

นวดกดจุด ‘เส้นประธานสิบ’ รักษาโรคฮิต ‘ออฟฟิศซินโดรม’

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_52-678x1024-125x190.jpg

ในชีวิตประจำวันของคนไทย โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องประสบพบเจอกับปัญหาสุขภาพที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ โรค “ออฟฟิศซินโดรม” ถือเป็นโรคยอดฮิตในปัจจุบัน เน้นไปที่กลุ่มพนักงานที่ต้องนั่งอยู่กับที่นานๆ ไม่ค่อยมีโอกาสได้ยืดแข้งยืดขามากสักเท่าไหร่ แถมยังต้องจ้องคอมพิวเตอร์นานทั้งวัน ทำให้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นบ่า ไหล่ หรือหลัง เป็นอาการเรื้อรังที่เป็นๆ หายๆ นอกจากนี้ ยังมีโรคอื่นๆ แทรกเข้ามาอีก โดยเฉพาะโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคไมเกรน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน หลายคนหันไปพึ่งพาการแพทย์แผนตะวันตกเพื่อรักษาอาการเหล่านี้ แต่ความจริงแล้ว ไม่ใช่มีแค่การแพทย์แผนตะวันตกเท่านั้นที่จะรักษาโรคประเภทนี้ได้ เพราะแนวการแพทย์แผนตะวันออกก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคภัยเหล่านี้มากขึ้น

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

โครงการสื่อเสียงเพื่อน้อง ครั้งที่ 2(Sound For Youngseason 2)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_32-678x1024-125x190.jpg

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV 5611) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดโครงการสื่อเสียงเพื่อน้องครั้งที่ 2 Sound For Young season 2 “หรรษาปิดเทอมกับดีเจตัวน้อย” ณ ห้องออกอากาศ (ON AIR) ห้องฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ RT RADIO คลื่น 107.75 MHz และห้องฝึกปฏิบัติการบันทึกเทปโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังและฝึกน้องๆ ให้มีใจรักในการอ่าน การพูด และมีความกล้าแสดงออก อีกทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอีกด้วยงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่เป็นคณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยส่งน้องๆ วัย 4-7 ขวบเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน โดยมี ดร.วิภาวี …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรียืนยันเลื่อนเปิดเทอมไม่กระทบฝึกปฏิบัติการสอน-สมัครงาน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_05-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการเลื่อนเปิดภาคเรียน ตามการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี การศึกษา 2557 จากเดิมเปิดเรียนใน มิ.ย. เป็นเดือน ส.ค.นั้น มทร.ธัญบุรี ได้มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวนักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน และระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา โดยภาคเรียนที่ 1/2557 ถ้าเป็นไปตามกลุ่มประเทศอาเซียน นักศึกษา ทุกชั้นปีจะเปิดเรียนในวันที่ 18 ส.ค.นี้ แต่ สำหรับนักศึกษาเดิม ชั้นปีที่ 4 เฉพาะสายครู ที่ต้องออกฝึกสอน และนักศึกษาชั้น ปีสุดท้ายในหลักสูตร (เทียบโอนรายวิชา) เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ทาง มทร.ธัญบุรี ให้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

เปิดตัวยิ่งใหญ่’อลังการงานช้อป OTOP Midyear 2014′

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_1-678x1024-125x190.jpg

“อลังการงานช้อป OTOP Midyear 2014″ เปิดงานโดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และมีนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ เวทีกลาง อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรในชุมชน ผสมผสานองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ภายใต้ชื่อโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

หนุ่มวิศวะ-สาวระนอง ครองมงกุฎหนุ่มสาวดาวเมขลา57 นายกชาตรี เตรียมพาโชว์ตัวงานมอบรางวัลดาวเมขลา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/rmutt-news_Page_01-678x1024-125x190.jpg

นับเป็นการประกวดหนุ่มหล่อสาวสวยที่ไม่แคร์สถานการณ์การเมืองแต่อย่างใด สำหรับการประกวดหนุ่มสาวดาวเมขลา 2557 ที่จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย โดย นายกชาตรี ศรียาภัย ร่วมกับเฟซบุ๊ก ดารานายแบบ, เดอะ มอลล์ บางกะปิ และ สถาบันดีเทรนเนอร์ ที่จัดประกวดในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 อันเป็นช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองกำลังร้อนแรง มีการประกาศเคอร์ฟิว แต่ทางผู้จัดก็ไม่ยั่น เดินหน้าจัดต่อไปที่ ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ มี คุณอาภาภัทร หินซุย เป็นประธานเปิดงาน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

หนุนรับตรงพร้อมกันแต่แยกเป็นกลุ่มๆแนะจัดสอบมากกว่า1ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กหวั่นม.เล็กยอดตกวูบ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/RMUTT20140530-02-678x1024-125x190.jpg

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศักษา (สกอ.) พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย และตัวแทนมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศได้ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และมีความเห็นตรงกันที่จะให้มีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษาด้วยวิธีการรับตรงพร้อมกัน และใช้ข้อสอบกลางเหมือนกันในปี 2559 นั้นเมื่อวันที่ 29 พ.ค.2557 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิบดีการบดี มทร. 9 แห่ง กล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าควรจะมีการจัดสอบรับตรงพร้อมกันทั้งหมดทั่วประเทศตั้งนานแล้ว ไม่ใช่ปล่อยให้แต่ละมหาวิทยาลัยต่างคนต่างทำเหมือนที่ผ่านมา

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

แนะวิธีรักษาอาการปวดทั่วร่างกาย นวดกดจุดตามแนวแล่นเส้นประธานสิบ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/Binder1_Page_52-678x1024-125x190.jpg

เห็นว่าคนไทยให้ความสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น รถไฟฟ้าบีทีเอส โดย ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการการฝ่ายจัดการ รถไฟฟ้าบีทีเอส จึงเดินหน้ารณรงค์ “โครงการคลินิกลอยฟ้าครั้งที่ 12″ ร่วมมือกับ มูลนิธิโรคตับ และโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง ได้แก่ รพ.จุฬาภรณ์, รพ.กล้วยน้ำไท, รพ.วิภาวดี, รพ.เจ้าพระยา, รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู และ รพ.เอกชัย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ห่างไกลจากโรคภัย ต่าง ๆ โดยมีการแบ่งโซนสถานีตรวจสุขภาพของแต่ละโรค ในทุกสถานีได้จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพโรคที่มีความเสี่ยงสูง และเป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคร้ายแรงในอนาคตของคนเมืองในยุคปัจจุบัน อาทิ การวัดสายตา ความดันตา ตรวจเบาหวาน ตรวจมะเร็ง ตรวจหัวใจ การแพทย์แผนไทย …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

TPQI เดินหน้าทำมาตรฐานอาชีพ ตั้งเป้าเสร็จ 46 กลุ่ม รับเปิด AEC

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/Binder1_Page_42-678x1024-125x190.jpg

สิ่งที่คนทำงานต้องมีนอกจาก “ความรู้” แล้วต้องมี “ทักษะวิชาชีพ” จากการลงมือปฏิบัติจริง หากพบว่าทักษะฝีมือยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดจะต้องได้รับการอบรม ฝึกฝนทักษะฝีมือพร้อมทดสอบสมรรถนะและให้การรับรองมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และมีหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้การจัดทำมาตรฐาน การทดสอบและการรับรองมาตรฐานอาชีพที่เป็นที่ยอมรับภายใต้มาตรฐานสากล

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ ช่องทางทำกิน: “ขนมไส้เห็ดเบญจรงค์”ขนมคำเล็ก ทำรายได้คำโต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/RMUTT20140526-33-678x1024-125x190.jpg

อาหารเพื่อสุขภาพยังคงฮิตครองใจผู้บริโภค นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเจ อาหารมังสวิรัติ หรือ อาหาร ชีวจิตที่กินง่ายขายดี อร่อยถูกปากคนไทยที่นับวันสามารถพอจะหาทานได้ตามแหล่งชุมชนหรือย่านอาหาร เมนูอาหารว่างที่พูดถึงในวันนี้น่าสนใจเพราะสามารถนำมาดัดแปลงทำเป็น “ขนมไส้เห็ดเบญจรงค์” มีลักษณะคล้าย “ขนมกุยช่าย” แต่ไส้ด้านในผสมเห็ดนานาชนิด ทางทีมงาน “ช่องทางทำกิน” มีสูตรการทำที่สามารถทำเองได้ในครัวเรือนมานำเสนอ ผู้ที่จะมาเผยเคล็ดลับสูตรอาหารสุขภาพดังกล่าว เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สรภรต ทรัพย์เทวาโรจน์ เจ้าของสูตรเมนู “ขนมไส้เห็ดเบญจรงค์”

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment