‘พัพพี’เทรนด์ชุดนักศึกษาสมัยนิยม-ถูกระเบียบ?

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/rmutt_news-0003-678x1024-125x190.jpg

ว่ากันว่าแฟชั่นชุดนักศึกษาในปีหน้าสาวๆ ส …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , | Leave a comment

‘มทร.ธัญบุรี’เร่งปรับหลักสูตรครูช่างหวังพัฒนาอาชีวะไทยสู่ประเทศมีรายได้สูง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/rmutt-12-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , | Leave a comment

‘มทร.ธัญบุรี’พุทธาภิเษก พระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/rmutt-06-678x1024-125x190.jpg

มทร.ธัญบุรี จัดพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ พระพุท …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , , | Leave a comment

เผยตลาดแรงงานของบัณฑิตจบใหม่สถาปัตย์ติดอันดับหนึ่ง สื่อสารมวลชนบ๊วย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150105-01-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาว …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , | Leave a comment

ธัญบุรี โชว์นวัตกรรมระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150103-02-125x190.jpg

พลังงาน เป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ ข่าวสั้นทุกทิศ: เหรียญมหาวิทยาลัย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/20141119-b1-125x190.jpg

ปทุมธานี/ มทร.ธัญบุรีจัดพิธีพุทธาภิเษกเห …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged | Leave a comment

คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: เหรียญพระพุทธพิริยมงคล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/C-141119039125-723x1024-1-134x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged | Leave a comment

ชีวิตที่เลือกจะเป็นได้ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการมทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/20141121-01-125x190.jpg
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged | Leave a comment

‘มทร.ธัญบุรี’เชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_083-678x1024-125x190.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยา …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ Next Gen: นักวิจัยไทยกวาด 3 รางวัล’เรือสำรวจคุณภาพน้ำ’

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_061-678x1024-125x190.jpg

สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกแล้ว เมื …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รางวัล เกียรติยศ, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ราชมงคลติง ทปอ.รับ นศ.ระบบตรงร่วมกัน ขอให้ชี้แจงรายละเอียดและนโยบายให้ชัดเจน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_113-678x1024-125x190.jpg

จากการที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged | Leave a comment

ภาพข่าว: ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_35-678x1024-125x190.jpg

ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาวิ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , | Leave a comment

อบรมเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_110-678x1024-125x190.jpg

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องสุนทรวาทิน ค …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี ถ่ายทอดอาหารจากบัว ผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพกลุ่มสตรีชุมชน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_42-678x1024-125x190.jpg

ผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว สินค้าตัวใหม่ สร้าง …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , , | Leave a comment

มทร.ธัญฯ โชว์รีไซเคิลโชว์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_6-678x1024-125x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , | Leave a comment