ทอดผ้าป่าการศึกษามทร.ธัญบุรีเพื่อน.ศ.เรียนดี-ขาดแคลนทรัพย์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/Binder1_Page_81-678x1024-125x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี มี รศ.ประเสริฐ ปิ่มปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา 2557 และพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุม ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับการจัดหาทุนการศึกษาถือเป็นนโยบายที่เร่งด่วน โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการเบื้องต้น จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษาขึ้น เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ มุมข้าราชการ: วปอ.ฝ่ายพลเรือน (3)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141016-D01-125x190.jpg

ผู้เข้าเรียนหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 57 ที่เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนชุดสุดท้ายคือ กระทรวงศึกษาธิการมีจำนวนมากเช่นกันคือ 74.นายสุภัทร จำปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 75.นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา 76.นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 77.นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 78.นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษา 79.รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 80.รศ.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81.รศ.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 82.รศ.นันทริกา ชันซื่อ รองศาตราจารย์ระดับ 9 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 83.รศ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ภาพข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141015-1-125x190.jpg

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: กอล์ฟการกุศลราชมงคล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141015-125x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. นี้ ที่สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟคอร์ส จ.ปทุมธานี เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขัน ถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร.08-1866-8591,08-6334-1870 และ 0-2549-3680-1

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรีแข่งกอล์ฟ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141016-B01-125x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่ามทร.ธัญบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม การกุศลหรือโครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 พ.ย.2557 ณ สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟคอร์ส จ.ปทุมธานี สนใจรับใบสมัคร หรือสนับสนุนการแข่งขันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี หรือ โทร.08-1866-8591, 08-6334-1870 และ 0-2549-3680-1

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

โนริ ก้องนภา ศ.กุลวงศ์ นักมวยมืออาชีพ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141013-A01-125x190.jpg

ชลธิชา ศรีอุบล เรื่อง/ภาพ มทร.ธัญบุรี “เทรนเนอร์คนเก่งของผม คือ พ่อ และพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมชกมวย”น้ำเสียงของหนุ่มน้อยวัย 18 ปี “โนริ”นายอรรถนนท์ กุลวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นักมวยอาชีพ ฉายา “ก้องนภา ศ.กุลวงศ์”โนริ เล่าว่า เริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ 8 ปี โดยมีคุณพ่อเป็นครูฝึกมวยให้ เนื่องจากเห็นคุณพ่อชกมวยมาตั้งแต่เด็ก จึงชอบและอยากชกมวยเหมือนคุณพ่อ เมื่ออายุ 15 ปี ได้มีโอกาสขึ้นชกเวทีราชดำเนิน และต่อยมาตลอด ในสายมวยไทย มีโอกาสออกไปแข่งขันตามสถานที่ต่างๆ โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ เริ่มต่อยมวยสากล โดยมีโอกาสไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ชนะประเทศลาว ต่อยในรุ่น 125 …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

“ชีวิตยิ่งกว่านิยาย” ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวฯ อุตสาหการ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141017-1-125x190.jpg

ได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ไปหลายฉบับก่อน บังเอิญว่าการเดินทางไปสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีในครั้งนั้นได้มีโอกาสเจอกับบุคคลสำคัญที่ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยอีกท่าน นั่นคือ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่มีเรื่องราวน่าสนใจและชวนให้ติดตามอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องราวแห่งวิถีชีวิตกว่าจะเดินมาถึง ณ ตรงจุดนี้ได้ ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา เพราะเขาต้องผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย โดยเฉพาะจากกองขยะที่หลายคนมองว่าเป็นของสกปรก แต่มันคือสิ่งล้ำค่าที่ทำให้เขาพลิกชีวิตจนกลายมาเป็น “ดอกเตอร์จากกองขยะ”

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141013-01-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีกล่าวรายงานต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการจัดทำพวงมาลาน้อมรำลึกสมเด็จพระสังฆราช ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติเป็นปีที่ ๑๐๑  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครบ ๑ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

คอลัมน์ ชุมทางครู

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141010-1-125x190.jpg

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อทำงานโครงการหลักสูตรนานาชาติและงานอาคารสถานที่ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สมัครด้วยตนเองที่อาคาร 4 ชั้น 1 งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ถึง 10 ต.ค. ในวันเวลาราชการ โทร.0-2549-3269 หรือเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

THE SHUTTERBUGS

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/Binder1_Page_05-678x1024-125x190.jpg

Thailand’s fashion scene is brimming with photographers who have the knack for elevating commercial shooting into an art form. Life speaks with two rising stars of contrasting styles and personalities who share a common ground of experimental edges, sharp perspectives …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ วิถีไทย: 9ราชมงคลแสดงโขน-ละครนอกเทิดพระเกียรติ’สมเด็จพระเทพฯ’

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-04-678x1024-125x190.jpg

“9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒน ธรรมไทย เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยจัดการแสดงละครนอกเรื่อง “พระรถเมรี” ตอน “เมรีพิศวาส” และการแสดงโขนเรื่อง “รามเกียรติ์” ชุด “รามาวตารปราบมารร้าย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ สุนทรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย เล่าให้ฟังว่า สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยมีส่วนรับผิดชอบในส่วนการจัดศิลปะการแสดง โดยนำการแสดง 2 ชุดมาจัดแสดง ได้แก่ การแสดงละครนอก เรื่องพระรถ-เมรี ตอนเมรีพิศวาส และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดรามาวตารปราบมารร้าย เรื่องราวของ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

‘เพชรราชมงคลธัญบุรี’ ตะลุยสิงคโปร์ เปิดโลกทัศน์นักศึกษายุคใหม่

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/C-140926035144_Page_1-678x1024-125x190.jpg

หากเอ่ยถึงประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนแล้ว ต้องยอมรับว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยดีเยี่ยม มองไปทางไหนก็เห็นแต่บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว สวยงามสะอาดตา พรั่งพร้อมด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพดีที่สุดในเอเชีย เมื่อมีโอกาสได้ไปเยือนสิงคโปร์ทำให้รับรู้ถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเป้าหมายที่สิงคโปร์ได้มุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างไม่ หยุดนิ่ง ทั้งที่เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เท่ากับเกาะ ภูเก็ตบ้านเรา หรือประมาณ 682.7 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน รัฐบาล สิงคโปร์เน้นสร้าง “คุณภาพคน”

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ มุมพิลึก: พานครูยิ้ม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/20140917-01-125x190.jpg

“ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา…ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพาคณาจารย์ ผู้กอปรประโยชน์ศึกษา….” บทไหว้ครูที่ทุกคนคุ้นหู กับดอกมะเขือ หญ้าแพรก สัญลักษณ์ในวันไหว้ครูยังอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ทุกคน แม้ยุคสมัยเปลี่ยนไปทำให้ พิธีไหว้ครู ต่างไปจากยุคเดิม ที่บรรจงทำพานไหว้ครูด้วยดอกไม้สดงดงาม เปลี่ยนมาใส่ดอกไม้ประดิษฐ์และมุกตลกกันตามแต่ว่าไอเดียใครจะบรรเจิดระเบิดระเบ้อขนาดไหน อย่างล่าสุดพิธีไหว้ครูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เหล่าคุณครูต่างอมยิ้มกับพานไหว้ครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เนื่องจากไอเดียเก๋ไก๋ไม่มีใครเหมือนของนายชัชวาลย์ นวนไทย นายสุธี จิตต์ไพศาล และนายไตรศุลี นางแย้ม ที่นำรูปภาพเพื่อน ๆ นักศึกษาในสาขาวิชานี้มาเสียบในพาน กลายเป็นที่รุมล้อมของทั้งเหล่านักศึกษาและครู บาอาจารย์ น้อง ๆ ทั้งสาม บอกว่า สาเหตุที่ทำพานไหว้ครูแหวกแนวกว่าใคร เนื่องจากการไหว้ครู 2 ปีที่ผ่านมา …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีรื้อหลักสูตรพัฒนาบัณฑิต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/Binder1_Page_15-678x1024-125x190.jpg

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดีมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผย ว่า จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องวางแผนในการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพสังคมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ทั้งทักษะทางวิชาชีพ และทักษะทางสังคม โดยเฉพาะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนมีความเป็นผู้นำที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นระเบียบวินัย แต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่านักศึกษาที่จบออกไปส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ จึงทำให้เกิดอุปสรรคใน การทำงานอย่างมาก ดังนั้น มทร.ธัญบุรีจึงต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับยุคสมัย รวมทั้งสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนให้แก่เด็กมากขึ้น

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ U station: สิ่งประดิษฐ์ ช่วยเกษตรกร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/rmutt-news-11-678x1024-125x190.jpg

ผู้ประกอบการผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีต่างก็ประสบปัญหาในการทำความสะอาดวัตถุดิบสำหรับผลิต เครื่องแกง และเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อันได้แก่ ข่า ขิง หอม กระเทียม มะกรูด ซึ่งอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนติดอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยการใช้แรงงานคนในการทำความสะอาด ประกอบกับเครื่องจักรอันทันสมัยที่มีประสิทธิภาพในการล้างวัตถุดิบในปริมาณมากนั้น ยังต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง ด้วยเหตุนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ชุมพร ขันโท ,ธรณินทร์ ไชยเจริญ และ สหภูมิ ภัควันต์ โดยมี ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการออกแบบและสร้างเครื่องดังกล่าวการทำงานของเครื่องตัวนี้จะใช้แรงดันน้ำในการฉีดล้างเศษดินออกจากวัตถุดิบผ่าน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment