ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 โดย มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/20160225-BannerRegister-01-190x92.jpg

ลงทะเบียนได้ที่  www.startup.rmutt.ac.th …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , | Leave a comment

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/201505202-129x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , | Leave a comment

จุฬาฯพุ่ง8ทีมชนมทร.ธัญบุรีตบถ้วย ข

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150525Volleyball-134x190.jpg

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็คทูน่าประชาช …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี-สวทน. ผลิตคนรับระบบราง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150518W-129x190.jpg

ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ อาจารย์ป …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , | Leave a comment

โฆษกชาวบ้าน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150518A2-129x190.jpg

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับคณะทันตแพทยศาส …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , | Leave a comment

เลี้ยวขวาสนทนาจราจร รักสุขภาพกับ BTS คลินิกลอยฟ้าปีที่ 13

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150516D-129x190.jpg

หัวปิงปอง สนทนาจราจรวันนี้ มีกิจกรรมดีๆ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , | Leave a comment

บีทีเอสให้ความรู้เรื่องฮีตสโตรก อันตรายถึงชีวิตแต่ป้องกันได้

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150526A1-129x190.jpg

ได้รับผลตอบรับดีทั้งจากประชาชนและสถาบันก …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , , | Leave a comment

จับกระแสทั่วไทย นิทรรศการเชิดชูคนดี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150515-129x190.jpg

ปทุมธานี – ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , | Leave a comment

จี้พัฒนาชุดวิชาผลิตกำลังคนรับระบบขนส่งทางราง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150516C-129x190.jpg

ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ อาจารย์ป …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ทางคน ทางข่าว อุ้มคนดี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/201505160-129x190.jpg

ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัย …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , | Leave a comment

คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150520-129x190.jpg

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ คณะ ทันตแพทยศ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , , | Leave a comment

กระทรวงอุดมศึกษาต้องยึด3ภารกิจเป็นตัวตั้ง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150518-129x190.jpg

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระท …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

กระทรวงอุดมศึกษาต้องยึด 3 ภารกิจเป็นตัวตั้ง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150528A1-129x190.jpg

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระท …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

สังคมสยามรัฐ: ช่วยเนปาล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150520FF-129x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , | Leave a comment

ไวไฟหยอดเหรียญ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150520CT-129x190.jpg

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว แห่งมหาวิทยาลัยเ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , | Leave a comment