‘เพชรราชมงคลธัญบุรี’ ตะลุยสิงคโปร์ เปิดโลกทัศน์นักศึกษายุคใหม่

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/C-140926035144_Page_1-678x1024-125x190.jpg

หากเอ่ยถึงประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนแล้ว ต้องยอมรับว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยดีเยี่ยม มองไปทางไหนก็เห็นแต่บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว สวยงามสะอาดตา พรั่งพร้อมด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพดีที่สุดในเอเชีย เมื่อมีโอกาสได้ไปเยือนสิงคโปร์ทำให้รับรู้ถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเป้าหมายที่สิงคโปร์ได้มุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างไม่ หยุดนิ่ง ทั้งที่เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เท่ากับเกาะ ภูเก็ตบ้านเรา หรือประมาณ 682.7 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน รัฐบาล สิงคโปร์เน้นสร้าง “คุณภาพคน”

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ มุมพิลึก: พานครูยิ้ม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/20140917-01-125x190.jpg

“ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา…ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพาคณาจารย์ ผู้กอปรประโยชน์ศึกษา….” บทไหว้ครูที่ทุกคนคุ้นหู กับดอกมะเขือ หญ้าแพรก สัญลักษณ์ในวันไหว้ครูยังอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ทุกคน แม้ยุคสมัยเปลี่ยนไปทำให้ พิธีไหว้ครู ต่างไปจากยุคเดิม ที่บรรจงทำพานไหว้ครูด้วยดอกไม้สดงดงาม เปลี่ยนมาใส่ดอกไม้ประดิษฐ์และมุกตลกกันตามแต่ว่าไอเดียใครจะบรรเจิดระเบิดระเบ้อขนาดไหน อย่างล่าสุดพิธีไหว้ครูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เหล่าคุณครูต่างอมยิ้มกับพานไหว้ครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เนื่องจากไอเดียเก๋ไก๋ไม่มีใครเหมือนของนายชัชวาลย์ นวนไทย นายสุธี จิตต์ไพศาล และนายไตรศุลี นางแย้ม ที่นำรูปภาพเพื่อน ๆ นักศึกษาในสาขาวิชานี้มาเสียบในพาน กลายเป็นที่รุมล้อมของทั้งเหล่านักศึกษาและครู บาอาจารย์ น้อง ๆ ทั้งสาม บอกว่า สาเหตุที่ทำพานไหว้ครูแหวกแนวกว่าใคร เนื่องจากการไหว้ครู 2 ปีที่ผ่านมา …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีรื้อหลักสูตรพัฒนาบัณฑิต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/Binder1_Page_15-678x1024-125x190.jpg

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดีมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผย ว่า จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องวางแผนในการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพสังคมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ทั้งทักษะทางวิชาชีพ และทักษะทางสังคม โดยเฉพาะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนมีความเป็นผู้นำที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นระเบียบวินัย แต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่านักศึกษาที่จบออกไปส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ จึงทำให้เกิดอุปสรรคใน การทำงานอย่างมาก ดังนั้น มทร.ธัญบุรีจึงต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับยุคสมัย รวมทั้งสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนให้แก่เด็กมากขึ้น

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ U station: สิ่งประดิษฐ์ ช่วยเกษตรกร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/rmutt-news-11-678x1024-125x190.jpg

ผู้ประกอบการผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีต่างก็ประสบปัญหาในการทำความสะอาดวัตถุดิบสำหรับผลิต เครื่องแกง และเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อันได้แก่ ข่า ขิง หอม กระเทียม มะกรูด ซึ่งอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนติดอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยการใช้แรงงานคนในการทำความสะอาด ประกอบกับเครื่องจักรอันทันสมัยที่มีประสิทธิภาพในการล้างวัตถุดิบในปริมาณมากนั้น ยังต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง ด้วยเหตุนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ชุมพร ขันโท ,ธรณินทร์ ไชยเจริญ และ สหภูมิ ภัควันต์ โดยมี ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการออกแบบและสร้างเครื่องดังกล่าวการทำงานของเครื่องตัวนี้จะใช้แรงดันน้ำในการฉีดล้างเศษดินออกจากวัตถุดิบผ่าน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment

บรรจุภัณฑ์งานเป่าแก้วตั้งโชว์เด่นขนส่งสะดวก

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/Binder1_Page_13-678x1024-125x190.jpg

ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว สร้างสรรค์ขึ้นโดยแผนกช่างเป่าแก้วของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถือเป็นงานศิลป์ที่มีรูปทรงที่สวยงามและมีคุณค่าทางศิลปะ มีเอกลักษณ์โดดเด่น ใช้เพื่อประดับตกแต่งและตั้งโชว์ มีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ ดอกไม้ ต้นไม้ขนาดต่างๆ และตัวสัตว์หลากหลายชนิด ผศ.จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา และนายคมสัน เรืองโกศล อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์เป่าแก้วของศูนย์ศิลปาชีพฯ เป็นสินค้าที่แตกหักได้ง่าย บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการจัดจำหน่ายในปัจจุบัน เป็นรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม ทำจากวัสดุกระดาษลูกฟูกลอน E มีฝาเปิดปิดด้านบน ในการบรรจุสินค้าผลิตภัณฑ์เป่าแก้วจะห่อด้วยพลาสติกกันกระแทก (air bubble) ด้านใน แล้วบรรจุลงในกล่องเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งทำให้ใช้เวลามากและสิ้นเปลืองวัสดุ และบนบรรจุภัณฑ์ยังขาดรายละเอียดที่อยู่ของผู้ผลิต เครื่องหมายการค้าและข้อควรระวัง

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ Next Gen: ‘หุ่นยนต์เสริมพลัง’ช่วยทหารพิการจากสนามรบ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/20140824-News-B01-125x190.jpg

ทหารมีหน้าที่ที่สำคัญและถือเป็นเกียรติมากในการปกป้องประเทศชาติ และในการสู้รบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องมีการบาดเจ็บ และหลายท่านที่ได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถขยับแขนขาได้ จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ 3 หน่วยงานร่วมกันคิดค้น “หุ่นยนต์เสริมพลัง” เพื่อช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ “หุ่นยนต์เสริมพลัง” เป็นผลงานที่ร่วมกันคิดค้นและวิจัยโดยบุคลากรจาก 3 สถาบัน นำโดย ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี, ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ต.นพ.ธงพงษ์หาญยุทธ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วย พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุลวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประดิษฐ์คิดค้นร่วมกับแพทย์และพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า “PMK EXOSKELETON ROBOT” พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , | Leave a comment

ส่องเทรนด์’นวัตกรรมหุ่นยนต์’

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/20140824-News-01-125x190.jpg

ในวันที่แรงงาน กำลังถูกตั้งคำถามเรื่องภาวะขาดแคลนอันเนื่องจากขาดความสนใจที่จะทำงานนั้นๆ รวมถึง “ค่าแรง” ที่ถีบตัวสูงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของนักคิดนักสร้างสรรค์ถึงการผลิตหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ วันนี้โลกของหุ่นยนต์ขยายใหญ่ไม่เพียง “ทดแทน” ในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวงการแพทย์ จนถึงทำหน้าที่ใกล้ตัวเช่นแม่บ้าน และสัตว์เลี้ยงแสนรัก หุ่นยนต์ หรือ โรบอต (Robot) เครื่องจักรกลที่มีรูปร่างแตกต่าง และทำหน้าที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิต วันนี้มีการนำหุ่นยนต์มาใช้งานในวงการแพทย์อย่างแพร่หลาย ว่ากันว่าหากให้แบ่งแล้วหุ่นยนต์มี 2 แบบ คือ หุ่นยนต์ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ ลักษณะเป็นแขนกล ขยับและเคลื่อนไหวได้เฉพาะข้อต่อ ใช้อย่างมากในโรงงานประกอบรถยนต์ และอุตสาหกรรมหนัก อีกแบบเป็นหุ่นยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้โดยล้อหรือการใช้ขา แนวโน้มการพัฒนาหุ่นยนต์ในประเทศไทยทั้งเพื่อการแพทย์และพาณิชย์เริ่มมีให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม “หุ่นยนต์เสริมพลัง” การผลิตร่วมกันระหว่าง 3 สถาบัน ประกอบด้วย ดร.เดชฤทธิ์มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ โลกสดใสกายสุขสันต์: “ปั่นเล่นปั่นรู้” ดูธรรมชาติใกล้เมืองกรุง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/20140820-News-03-125x190.jpg

ปานมณี การได้ไปนั่งฟัง “พระปัญญานันทมุนี” แห่งวัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อตอนที่ปั่นจักรยานไปเที่ยวเมืองปทุม นอกจากจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้ว ยังทำให้เกิดความคิดบวกขึ้นกับตัวเองว่า การที่ทำธรรมชาติเล่นแรงๆ กับประชากรโลก ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วม พายุร้าย และแผ่นดินไหว มันก็คือข้อคิดสะกิดใจให้คนบนโลกใบนี้ได้ตระหนักว่า “เมื่อมนุษย์ทำร้ายธรรมชาติทำร้ายโลกมากเท่าใด วันหนึ่งโลก หรือธรรมชาติก็จะกลับมาทำร้ายมนุษย์ได้เช่นกัน” คิดแบบนี้แหละทำให้เกิดสติ เกิดปัญญา จนทำให้เกิด โครงการดีๆ ของมนุษย์มากมายที่จะมองเห็นถึง ความชั่ว ความดี ที่มนุษย์ควรมีต่อธรรมชาติ เหมือนอย่าง โครงการ “ปั่นเล่นปั่นรู้” ที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ให้ทั้งปัญญา ให้ทั้งจิตสำนึก และให้ทั้งสุขภาพแก่คนทุกคน โดยมีนักปั่นราว 200 ชีวิตมารวมตัวกันที่ “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.) ตึกลูกเต๋า” …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี สกัดปัญหารับน้องนอกกฎกติกา เพิ่มช่องทางร้องพฤติกรรมไม่เหมาะสมผ่านแฟนเพจ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/20140821-News-01-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงนโยบายควบคุมดูแลการับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ได้สร้างความเข้าใจกับรุ่นพี่และรุ่นน้องถึง ประเพณีดีงามของการรับน้อง ที่ต้องการให้เกิดความสามัคคี และปลูกจิตสำนึกให้กับรุ่นพี่ให้เห็นว่าการรับน้องเป็นสิ่งที่ดี และจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่รุนแรง หรือทำลายจิตใจของน้อง ส่วนการดูแลความปลอดภัยในการรับน้องนั้น ได้สั่งการให้คณบดีทุกคณะดูแลในคณะของตนเอง พร้อมทั้งจัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะไม่ใช่ดูแลเฉพาะเรื่องรับน้องเท่านั้น แต่จะดูแลถึงพฤติกรรมและผลการเรียนของนักศึกษา รวมถึงได้ให้รุ่นพี่เป็นผู้กำหนดและควบคุมดูแลการรับน้องให้อยู่ในระเบียบด้วย อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดทีมดูแลรอบรั้วสถาบัน ประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อสอดส่องไม่ให้มีการรับน้องนอกมหาวิทยาลัย หรือพาน้องไปมั่วสุมอบายมุข ขณะเดียวกันก็ได้ขอความร่วมมือจากตัวแทนสโมสรนักศึกษาให้มีการรับน้องให้ แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักและใส่ใจกับการเรียน และยังคงประเพณีรับน้องที่สืบต่อกันมา ทั้งนี้หากผู้ปกครองมีความเป็นห่วงนักศึกษา หรือเห็นพฤติกรรมที่ไม่สมควร …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

นศ.แพทย์แผนไทย ปันความรู้สู่ชุมชนผาปัง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/20140820-News-01-125x190.jpg

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมนักศึกษาจัดโครงการจิตอาสาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยสู่ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง เพื่อสร้างพลังจิตอาสาในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชมผาปัง น.ส.ขวัญชนก ศรีกระจ่าง (ของขวัญ) นักศึกษาชั้นปี 3 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ เล่าว่า ตนได้รับการชักชวนจาก ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักๆ คือ กิจกรรมอาสา กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชน โดยนำองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาที่ได้เรียนมากับอาจารย์ มาถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี “รู้สึกประทับใจมาก เพราะระหว่างทำกิจกรรมได้ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนนักศึกษาจากสหรัฐที่เข้าร่วมโครงการ พวกเขามีความเป็นกันเอง มีความตั้งใจในการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนชาวบ้านชุมชนผาปังและน้องๆ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

3 สถาบันใหญ่ สร้างนวัตกรรม “หุ่นยนต์เสริมพลัง” ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการจากราชการสนาม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/20140819-images-06-116x190.jpg

    “หุ่นยนต์เสริมพลัง” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดยดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู  พ.ต.นพ. ธง พงษ์หาญยุทธ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วย พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ผนึกกำลังคิดค้นร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประดิษฐ์คิดค้นร่วมกับแพทย์และพยาบาล  โดยใช้ชื่อว่า “PMK  EXOSKELETON ROBOT” พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี   เปิดเผยว่า  เนื่องจากโรงพยาบาลมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง อาจจะบาดเจ็บระดับหน้าอกลงไป ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ขาทั้งสองข้างไม่สามารถขยับได้ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี สกัดรับน้องนอกกฎ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/20140819-News-A01-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงนโยบายดูแลการรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า มทร.ธัญบุรี ได้ทำความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้แก่รุ่นพี่ถึงประเพณีดีงามของการรับน้อง ว่า เป็นสิ่งที่ดีก่อให้เกิดความสามัคคี ดังนั้นต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่รุนแรง หรือทำลายจิตใจรุ่นน้อง ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็มีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยสั่งการให้คณบดีดูแลนักศึกษาในคณะอย่างใกล้ชิด จัดทีมสำรวจบริเวณโดยรอบและสอดส่องไม่ให้มีการรับน้องภายนอกมหาวิทยาลัยหรือพาน้องไปมั่วสุมอบายมุข รวมทั้งได้ขอความร่วมมือจากสโมสรนักศึกษาให้จัดกิจกรรมรับน้องให้เสร็จภายใน 1 เดือนหลังจากเปิดเทอม ด้าน นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีนี้ได้เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสการรับน้องที่ไม่เหมาะสมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอีก 2 ช่องทาง คือ กองพัฒนานักศึกษาที่ www.facebook.com/SD.Rmutt และสภานักศึกษาที่ www.facebook.com/SD.Rmutt นอกจากนี้ยังได้ตั้งแฟนเพจเครือข่าย ผู้ปกครองนักศึกษาขึ้นด้วยทาง www.face book.com/pages/ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

กอสซิพริมรั้ว

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/20140817-News-A01-125x190.jpg

ขาเม้าท์ หลังเกิดเหตุอาคาร U Place คอนโดมิเนียม 6 ชั้น ย่านคลอง 6 ถล่มลงมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก งานนี้ ดร.ประเสิรฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี รั้วราชมงคลธัญบุรี ในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียง รับส่งทีมเจ้าหน้าที่ 30 คนพร้อมเครื่องมือหนักที่มีอยู่ทั้งหมด ช่วยสนับสนุนการค้นหาผู้ติดอยู่ใต้อาคาร แต่ที่สะกิดใจ “ขาเมาท์” ก็ตรงที่มีนักศึกษาเข้าร่วม “กู้ภัย” ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย ต้องขอเสียงปรบมือดัง ๆ เป็นกำลังใจให้กับ ปาล์ม…ปราโมทย์ พันธุ์ภักดี ซีเนียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ในส่วนของ “เวชกรฉุกเฉิน” ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลืปฐมพยาบาลคนเจ็บตั้งแต่ได้รับแจ้งข่าวตึกถล่ม ขณะที่เพื่อนร่วมอุดมการณ์ ดิว…ธีรวัฒน์ วงษ์ขยาย ซีเนียร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ธัญบุรี ผุดแฟนเพจเครือข่ายพ่อแม่แจ้งรับน้องโหด-ปรึกษาการเรียน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/20140818-News-A01-125x190.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี กล่าวถึงนโยบายควบคุมดูแลการรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2557 ว่า ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ได้สร้างความเข้าใจกับรุ่นพี่และรุ่นน้อง ถึงประเพณีดีงามของการรับน้องที่ต้องการให้เกิดความสามัคคีและปลูกจิตสำนึกให้กับรุ่นพี่ให้เห็นว่าการรับน้องเป็นสิ่งที่ดี ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่รุนแรงหรือทำลายจิตใจของรุ่นน้อง ส่วนการดูแลความปลอดภัยในการรับน้องได้สั่งการให้คณบดีทุกคณะ ดูแลภายในคณะของตนเอง พร้อมทั้งจัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะไม่ใช่ดูแลเฉพาะเรื่องรับน้องเท่านั้น แต่รวมถึงพฤติกรรมและผลการเรียนของนักศึกษาด้วย อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทีมดูแลรอบรั้วสถาบัน ประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อสอดส่องไม่ให้มีการรับน้องนอกสถานที่หรือพาน้องใหม่ไปมั่วสุมอบายมุข ขณะเดียวกันก็ได้ขอความร่วมมือจากตัวแทนสโมสรนักศึกษา ให้จัดกิจกรรมรับน้องให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดภาคการศึกษา สำหรับผู้ปกครองที่มีความเป็นห่วง หรือพบพฤติกรรมที่ไม่สมควรสามารถร้องเรียนมาได้ที่กองพัฒนานักศึกษามทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-3677, 08-9667-1024, 08-3110-1130 อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้เพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คือการรับร้องเรียนผ่านกองพัฒนานักศึกษา www.facebook.com/SD.Rmutt และร้องทุกข์ผ่านสภานักศึกษา …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี สั่งกำชับคุมเข้มรับน้องเพิ่มช่องร้องเรียน-เปิดแฟนเพจผู้ปกครองช่วยจับตา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/20140818-News-01-125x190.jpg

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงนโยบายควบคุมดูแลการรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า ได้สร้างความเข้าใจกับรุ่นพี่และรุ่นน้อง ถึงประเพณีที่ดีงามของการรับน้อง ที่ต้องการให้เกิดความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกให้รุ่นพี่เห็นว่าการรับน้องเป็นสิ่งที่ดี ไม่ควรกระทำการใดๆ ที่รุนแรง หรือทำลายจิตใจน้อง ส่วนการดูแลความปลอดภัยนั้น สั่งการให้คณบดีทุกคณะควบคุมดูแล จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลพฤติกรรม และผลการเรียนของนักศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังกำหนดให้ตัวแทนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่เป็นทีมดูแลรอบรั้วสถาบัน เพื่อสอดส่องไม่ให้เกิดการรับน้องนอกมหาวิทยาลัย หรือพาน้องไปมั่วสุมอบายมุข ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือจากตัวแทนสโมสรนักศึกษา ให้ดูแลกิจกรรมรับน้องให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใส่ใจกับการเรียน ทั้งนี้ หากผู้ปกครองมีความเป็นห่วงนักศึกษา หรือเห็นพฤติกรรมที่ไม่สมควร สามารถร้องเรียนมาได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี โทร. 0-2549-3677, …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment