ประกาศ มทร.ธัญบุรี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ไว้ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >>Click<<

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | 2 Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/20141121-190x79.jpg

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   คลิก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/banner-20141121-1-190x79.jpg

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง สาชาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้ง สังกัด 1 นายชัยรัตน์  หงษ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 นายเทียมยศ  ปะสาวะโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

คอลัมน์ ข่าวสั้นทุกทิศ: เหรียญมหาวิทยาลัย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/20141119-b1-125x190.jpg

ปทุมธานี/ มทร.ธัญบุรีจัดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสิริมงคลยิ่ง รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1 ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: เหรียญพระพุทธพิริยมงคล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/C-141119039125-723x1024-1-134x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1 ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯในวันที่ 20 พ.ย.นี้ เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี สร้าง 2 ขนาด คือ พิมพ์ใหญ่สูง 3.7 ซม. และพิมพ์เล็กขนาดสูง 1.8 ซม. ทั้งสองขนาดเป็นเนื้อเงินลงยา, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ, เนื้อทองแดงและเนื้อทองคำ ส่วนแบบที่สองเป็นเหรียญพระพุทธพิริยมงคลขนาดสุง 3.2 เซนติเมตร ด้านหลังตราครุฑ สร้างเป็นเนื้อเงิน, เนื้อเงิน ลงยาร้อน, เนื้อทองแดง ซาติน, เนื้อทองแดง …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ชีวิตที่เลือกจะเป็นได้ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการมทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/20141121-01-125x190.jpg
Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

‘มทร.ธัญบุรี’เชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_083-678x1024-125x190.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1 ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ย.2557 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ Next Gen: นักวิจัยไทยกวาด 3 รางวัล’เรือสำรวจคุณภาพน้ำ’

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_061-678x1024-125x190.jpg

สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกแล้ว เมื่อนักวิจัยไทยสามารถคว้า 3 รางวัล ใน International Warsaw Invention Show (IWIS) 2014 ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประดิษฐ์ประเทศโปแลนด์ งานนี้หน่วยงาน สมาคมนักประดิษฐ์ และสถานศึกษาจากหลาย ๆ ประเทศ ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ 20 สาขา และสำหรับผลงานของนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลก็คือ นวัตกรรม “เรือสำรวจคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง ผ่านระบบโทรมาตร” ของ “ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์” อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ที่ได้รับทั้งรางวัลเหรียญทอง, …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, รางวัล เกียรติยศ | Tagged , , , , | Leave a comment

ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 แล้วนั้น ในการนี้ จึงขอประกาศผลการทดสอบดังกล่าว เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , , , | Leave a comment

ราชมงคลติง ทปอ.รับ นศ.ระบบตรงร่วมกัน ขอให้ชี้แจงรายละเอียดและนโยบายให้ชัดเจน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_113-678x1024-125x190.jpg

จากการที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่ง รับนักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันในปีการศึกษา 2559 นั้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า แม้ มทร.จะไม่ได้เข้าไปร่วมในการสอบรวมในระบบรับตรงดังกล่าวด้วย แต่ก็ต้องการให้ที่ประชุม ทปอ.ลงรายละเอียดว่าสาขาใดบ้างที่จะสอบร่วมกัน หรือแม้แต่การสอบเชิงปฏิบัติ หรือรวมไปถึงข้อสอบที่จะใช้จะเป็นแบบไหน ดังนั้นในส่วนของ มทร.อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลุ่มหนึ่งเพื่อขอเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า มทร.จะต้องเข้าร่วมในการสอบรวมหรือไม่ต่อไป”

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ภาพข่าว: ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_35-678x1024-125x190.jpg

ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกให้บริการวิชาการแก่กลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ต.หลักหก จ.ปทุมธานี ด้วยการคิดค้นสูตรอาหารจากบัว

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

อบรมเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_110-678x1024-125x190.jpg

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องสุนทรวาทิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มธร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างองค์ความรู้เรื่องระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤติและเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่อาจจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีนักเรียนนักศึกษา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนในพื้นที่และพื้นที่เกี่ยวข้อง หน่วยกู้ภัยอาสาสมัครป่อเต็กตึ๊งและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 150 คน เข้าร่วมในโครงการโดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติกร จันทร์กระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการปฏิบัติการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และนายมนัส ทรงแสง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมาร่วมเป็นวิทยากรมอบองค์ความรู้

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี ถ่ายทอดอาหารจากบัว ผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพกลุ่มสตรีชุมชน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_42-678x1024-125x190.jpg

ผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว สินค้าตัวใหม่ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ตำบลหลักหก สรรพคุณทางยาสำหรับผู้บริโภค ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น โดยทางกระทรวงได้จัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในการเข้าบริการวิชาการให้กับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ต.หลักหก เป็นหนึ่งในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือก

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

มทร.ธัญฯ โชว์รีไซเคิลโชว์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_6-678x1024-125x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยองค์การนักศึกษาฯ จัดงาน RMUTT Freshy Night 2014 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทั้งชายและหญิง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา 2557 สีสันอย่างหนึ่งบนเวทีการประกวดคือ ชุดประจำคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์และของเหลือใช้จากชีวิตประจำวัน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ปชช.แห่ถามมทร.ขอสูตรยีสต์เบียร์แทนใช้’ผงชูรส’ต้นทุนถูกกว่า20บ.

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_19-678x1024-125x190.jpg

นายอนันต์ บุญปาน รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ถึงความคืบหน้ากรณี มทร.ศึกษาวิจัยพบ “ยีสต์เบียร์” ที่เหลือจากการผลิตเบียร์ มาใช้ปรุงรสชาติอาหารแทนผงชูรสว่า หลังจาก มีข่าวออกไปปรากฏว่า มีประชาชนให้ความสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามขอสูตรการผลิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารที่มีตั้งแต่รายย่อย ไปจนถึงร้านที่เป็นแฟรนไชส์ ขนาดใหญ่ ที่ต้องการนำไปใช้ประกอบอาหารในครัว รวมทั้งผู้ประกอบการ ที่ประสงค์จะผลิตเพื่อจำหน่ายโดยตรง อีกด้วย

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร. ธัญบุรี ชูนวัตกรรมใหม่ “เครื่องกำจัดฝุ่นแบบเปียกชนิดแรงดันน้ำสูง”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/dsc_00291-126x190.jpg

อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “เครื่องกำจัดฝุ่นแบบเปียกชนิดแรงดันน้ำสูง” เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น  ตอบโจทย์โรงงานอุตสาหกรรม ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยถึงการตั้งโรงงานใหม่ในเดือนกันยายน 2557 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า มีจำนวน 536 โรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.67 ประกอบกับโรงงานและสถานประกอบการแต่ละแห่ง จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมลภาวะทางอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อมลภาวะทางอากาศเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้ระบบบำบัดอากาศเสียเข้ามาบำบัด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment