ประกาศ มทร.ธัญบุรี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ไว้ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >>Click<<

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | 2 Comments

ราชมงคลธัญบุรี จัดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ไต้หวัน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-062-190x125.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการ “2014 Youth Ambassadors Taiwan in Thailand” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา มทร.ธัญบุรีกับนักศึกษาจากประเทศไต้หวัน โดยในงานนี้มี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร. ธัญบุรี พร้อมด้วยนาย LEE, CHUAN-TUNG ผู้แทนรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอศิลปกรรม ชั้น 1 อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี                                             ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กล่าวว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับฝ่ายวัฒนธรรมประจำสถานทูตไต้หวันประจำประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยมีการจัดงาน Thailand Taiwan Education Fair ร่วมกันมาโดยตลอด และนับเป็นโอกาสดีที่ฝ่ายวัฒนธรรมไต้หวันได้คัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไต้หวัน …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

‘เพชรราชมงคลธัญบุรี’ ตะลุยสิงคโปร์ เปิดโลกทัศน์นักศึกษายุคใหม่

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/C-140926035144_Page_1-678x1024-125x190.jpg

หากเอ่ยถึงประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนแล้ว ต้องยอมรับว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยดีเยี่ยม มองไปทางไหนก็เห็นแต่บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว สวยงามสะอาดตา พรั่งพร้อมด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพดีที่สุดในเอเชีย เมื่อมีโอกาสได้ไปเยือนสิงคโปร์ทำให้รับรู้ถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเป้าหมายที่สิงคโปร์ได้มุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างไม่ หยุดนิ่ง ทั้งที่เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เท่ากับเกาะ ภูเก็ตบ้านเรา หรือประมาณ 682.7 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน รัฐบาล สิงคโปร์เน้นสร้าง “คุณภาพคน”

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ไอเดียคณะวิทย์-เทคโนโลยี ชุดรีไซเคิล กระดาษหนังสือพิมพ์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/004-190x126.jpg

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดงาน RMUTT Freshy Night 2014 ณ หอประชุม มทร. ธัญบุรี เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทั้งชายและหญิง (Freshy Boy & Girl 2014) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา 2557 สิ่งที่สร้างสีสันอย่างหนึ่งบนเวทีการประกวด นั่นคือ ชุดประจำคณะ จากทั้งหมด 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย โดยองค์การนักศึกษา กำหนดแนวคิด (Theme) การประกวดในหัวข้อ “คณะของคุณ ให้อะไรกับสังคมบ้าง” Your …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี ส่งนักศึกษา อบรมการเป็นผู้นำ ที่มาเลเซีย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-101-190x126.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Borneo Youth Leadership Conference (BYLC) 2014 ณ Curtin University Sarawak Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำที่ดี และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกันจากตัวแทนของประเทศต่าง ๆ โป้ง – อภิสิทธิ์ เกตุสะอาด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว หนึ่งในผู้เข้าร่วม เล่าว่า ตนชอบภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และอยากลองทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง เพราะการเข้าร่วมโครงการนี้ ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การกรอกใบสมัคร การสอบสัมภาษณ์ และอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ ในโครงการมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันมากมาย หนึ่งในกิจกรรมที่ประทับใจ คือ การโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในช่วง Closing Dinner …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

นวัตกรรมต้นแบบเครื่องมือวัดกำลังรับน้ำหนักของถนนในท้องถิ่น

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-04-190x126.jpg

ถนน คือ หนึ่งปัจจัยหลักของการพัฒนาประเทศและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิศวกรรม นับตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารจัดการ หรือการควบคุมงาน  ปัจจุบันถนนลาดยางถูกสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในท้องถิ่นต่าง ๆ  เพื่อรองรับปริมาณการจราจร ประกอบกับถนนลาดยางมีความเหมาะสมในหลายด้าน  ทั้งใช้งบประมาณการก่อสร้างต่ำ  สะดวกในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในภายหลัง  และมีความได้เปรียบในแง่ของคุณภาพการให้บริการในการขับขี่ เพราะโครงสร้างผิวทางเรียบ ไม่มีรอยต่อ มีสีเข้ม ไม่สะท้อนแสงมาก และยังมีความนุ่มนวลในการขับขี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment

คอลัมน์ มุมพิลึก: พานครูยิ้ม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/20140917-01-125x190.jpg

“ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา…ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพาคณาจารย์ ผู้กอปรประโยชน์ศึกษา….” บทไหว้ครูที่ทุกคนคุ้นหู กับดอกมะเขือ หญ้าแพรก สัญลักษณ์ในวันไหว้ครูยังอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ทุกคน แม้ยุคสมัยเปลี่ยนไปทำให้ พิธีไหว้ครู ต่างไปจากยุคเดิม ที่บรรจงทำพานไหว้ครูด้วยดอกไม้สดงดงาม เปลี่ยนมาใส่ดอกไม้ประดิษฐ์และมุกตลกกันตามแต่ว่าไอเดียใครจะบรรเจิดระเบิดระเบ้อขนาดไหน อย่างล่าสุดพิธีไหว้ครูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เหล่าคุณครูต่างอมยิ้มกับพานไหว้ครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เนื่องจากไอเดียเก๋ไก๋ไม่มีใครเหมือนของนายชัชวาลย์ นวนไทย นายสุธี จิตต์ไพศาล และนายไตรศุลี นางแย้ม ที่นำรูปภาพเพื่อน ๆ นักศึกษาในสาขาวิชานี้มาเสียบในพาน กลายเป็นที่รุมล้อมของทั้งเหล่านักศึกษาและครู บาอาจารย์ น้อง ๆ ทั้งสาม บอกว่า สาเหตุที่ทำพานไหว้ครูแหวกแนวกว่าใคร เนื่องจากการไหว้ครู 2 ปีที่ผ่านมา …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปีการศึกษา 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/20140923-banner-190x79.jpg

ประกาศ  เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2557 นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 1.นักศึกษาชายที่เกิด ปีพ.ศ.2537 และเป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 2.นักศึกษาชาย รหัส 1157 ที่เกิด ปีพ.ศ.2533 – 2536 ที่ยังไม่เคยทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร    กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อนักศึกษาชายที่เกิด ปีพ.ศ.2537 รายชื่อนักศึกษาชาย รหัส 1157 ที่เกิด ปีพ.ศ.2533 – 2536 ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อขอให้มาดำเนินการยื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

โครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพมัคคุเทศก์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/20140908-04-190x126.jpg

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการเสวนาประชาพิเคราะห์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้รับทราบเกี่ยวกับสมรรถนะมัคคุเทศก์และการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ ในครั้งนี้มีมัคคุเทศก์และผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพดังกล่าว เข้าร่วมจำนวน 80 คน ซึ่งงานดังกล่าวนี้จัดขึ้น ในวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาค 2/2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กำหนดการรับสมัคร   รับสมัครด้วยตนเอง   15 กันยายน – 14 พฤศจิกายน 2557   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   18 พฤศจิกายน 2557   สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)   30 พฤศจิกายน 2557   ประกาศผลสอบคัดเลือก     4 ธันวาคม 2557   รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , , , | Leave a comment

‘หุ่นยนต์เสริมพลัง’ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการจากราชการสนาม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/Binder1_Page_08-678x1024-125x190.jpg

“หุ่นยนต์เสริมพลัง” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ต.นพ.ธง พงษ์หาญยุทธ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วย พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผนึกกำลังคิดค้นร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประดิษฐ์คิดค้นร่วมกับแพทย์และพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า “PMK EXOSKELETON ROBOT”

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีรื้อหลักสูตรพัฒนาบัณฑิต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/Binder1_Page_15-678x1024-125x190.jpg

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดีมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผย ว่า จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องวางแผนในการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพสังคมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ทั้งทักษะทางวิชาชีพ และทักษะทางสังคม โดยเฉพาะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนมีความเป็นผู้นำที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นระเบียบวินัย แต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่านักศึกษาที่จบออกไปส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ จึงทำให้เกิดอุปสรรคใน การทำงานอย่างมาก ดังนั้น มทร.ธัญบุรีจึงต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับยุคสมัย รวมทั้งสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนให้แก่เด็กมากขึ้น

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

เครื่องล้างข่า ช่วยเกษตรกรประหยัดเวลา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/Binder1_Page_7-678x1024-125x190.jpg

ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูป ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม SMEs ที่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ กำลังประสบปัญหาในการทำความสะอาดวัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องแกง และเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อันได้แก่ ข่า ขิง หอม กระเทียม มะกรูด ล้วนเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีการผลิตจากไร่ และมีการจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ซึ่งจะมีสิ่งปนเปื้อนติดอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเศษหิน ดินทราย สารเคมี เชื้อโรค หรือเชื้อราต่างๆ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงาน ราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/banner20140911-01-190x95.jpg

กำหนดการ วันราชมงคลน้อมเกล้า พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ พิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา และงานราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา  7.00  น. -  ผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่  พร้อมกัน  ณ  ลานพระบรมรูปรัชกาลที่  5 เวลา  7.09  น. -  พิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5  พระสยามเทวาธิราช  พระพรหม  ศาลพระภูมิ และองค์เทพเกตุแก้วสุรินทร์ภรณ์ โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลา  9.00  น. – …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เพิ่มเติมอัตราในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/job-20140408-01.jpg

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 จำนวนทั้งสิ้น 41 อัตรา แล้ว นั้น ในการนี้ จึงขอประกาศเพิ่มเติมอัตราในการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดตาแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<<

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีดังกระหึ่มโลก ผลิตสำเร็จกล่องควบคุม’อัจฉริยะ’ตั้งปิด-เปิดไฟเช็กค่าใช้ผ่านมือถือ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/rmutt-news-23-678x1024-125x190.jpg

ทีมนักวิจัยวิศวะ มทร.ธัญบุรี สุดเจ๋ง ผลิตกล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะสำเร็จเครื่องแรกของโลก ระบุป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้ทุกรูปแบบพร้อมติดตั้งโปรแกรมให้สามารถตรวจสอบค่าไฟ สั่งเปิด-ปิดไฟฟ้าได้ทางสมาร์ทโฟน แม้ไม่อยู่บ้านเตรียมผลักดันผลิตเชิงพาณิชย์ให้ประชาชนนำมาติดตั้งตามบ้านเรือนในราคาย่อมเยา เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายกฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หัวหน้าทีมวิจัยกล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ เปิดเผยว่าปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการพัฒนาไปมาก แต่ก็มักจะพบปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยตามมาและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งในรอบ 20 ปีมีผู้สังเวยชีวิตไปแล้วกว่า 1,500 คน จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและมีมูลค่าความเสียหายกว่า 25,000 ล้านบาท

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , | Leave a comment