ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140418-org-190x79.jpg

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม ตรวจสอบรายชื่อได้ที่   >>คลิก<< สถานที่สอบสัมภาษณ์    >> ดูสถานที่สอบสัมภาษณ์ คลิก<< กำหนดเกี่ยวกับการส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ/การเรียนปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาการส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 เวลา  08.30 – 12.00  น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เวลา  13.00 – 16.30  น. คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 เวลา   08.30 – 12.00  น. …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 4 กรกฎาคม 2557  รายละเอียดดังเอกสารแนบ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.grad.rmutt.ac.th/ คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ E – Mail แฟกซ์ บัณฑิตวิทยาลัย 02-5493618-9 http://www.grad.rmutt.ac.thE-Mail : gradrmutt@gmail.com  02-5493619 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5493207 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775020 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-549356402-5493554  http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad/ 02-5493563 คณะบริหารธุรกิจ …

Posted in --ปริญญาโท, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , | Leave a comment

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/job-20140408-01-190x126.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 166 อัตรา 1.1 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท วุฒิปริญญาโท(5 ปี) อัตราเงินเดือน 26,250 บาท 1.2 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท (รายละเอียดของตำแหน่งงาน ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้) ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงาน อ่านรายละเอียดของตำแหน่งงาน …

Posted in --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี จัดโครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140414-01-125x190.jpg

Road map to Young Executive หรือ ที่รู้จักในชื่อ RYE โครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จ โครงการดีๆ ของนักศึกษา ส่งต่อความรู้สู่น้องรุ่นต่อรุ่น สืบต่อกันมากว่า ๑๒ ปี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรีเปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่ดี ซึ่งสืบต่อกันมา นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการจะสอบติดจำนวนมาก โดยได้รับผลตอบรับจากนักเรียนที่สนใจเข้ามาติวเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นโครงการติวฟรี ต้องขอชมนักศึกษารุ่นพี่ นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ (อาจารย์พี่เบส) และนักศึกษารุ่นพี่ทุกๆ คนที่ทุ่มเทผลักดันให้มีโครงการดังกล่าว กว่า ๑๒ ปีที่สืบทอดกันมาและนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันที่ได้เสียสละเวลา ในการเข้ามาเป็นรุ่นพี่ที่คอยติวให้กันน้องๆ ถือว่าเป็นอีก 1 โครงการที่ควรได้รับการยกย่องในการทำกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ยินดีที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มากคุณค่ายิ่งกว่า “ความหอม” “น้ำอบ” ภูมิปัญญาไทยคลายร้อน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140415-06-125x190.jpg

ทีมวาไรตี้ “น้ำอบไทย เป็นเครื่องหอมชนิดหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ มีกลิ่นหอมสดชื่นรัญจวนใจ ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสมัยก่อนที่ช่างคิดค้นนำรากไม้และกลิ่นหอมของดอกไม้นานาชนิดรวมถึงเครื่องกำยาน ชะมดเช็ด พิมเสนมาผสมผสานกันจนกระทั่งมีกลิ่นหอมละมุนละไม” สภาพอากาศร้อนอบอ้าวของฤดูกาล ภูมิปัญญาไทยโบราณที่นำมาใช้ดับคลายอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสมเข้ากับวิถีชีวิตไทยมีด้วยกันหลายวิธีทั้งในด้านอาหารคาวหวานหลากหลายเมนู เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรือแม้แต่เครื่องหอม อย่างเช่น “น้ำอบไทย”ที่นำมาใช้เพิ่มความเย็นสด ชื่นให้กับร่างกาย ในช่วงสงกรานต์กลิ่นหอมละมุนชวนชื่นใจของน้ำอบไทยยิ่งมีความโดดเด่นโดยนำมาใช้สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุขอพรญาติผู้ใหญ่ที่เคารพระลึกถึง รวมถึงการเล่นน้ำมอบความชุ่มฉ่ำเย็นกันในเทศกาลผศ.ไศลเพชร ศรีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความรู้เรื่องเครื่องหอมไทยว่า เครื่องหอมของไทยมีด้วยกันอยู่หลายชนิดซึ่งการใช้ดอกไม้หอม ใบไม้ กิ่งไม้หรือเครื่องเทศนำมาใช้ทำเป็นเครื่องหอมทำได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น น้ำอบไทย น้ำปรุง กระแจะจันทน์ แป้งร่ำ แป้งพวง ฯลฯ แต่ที่เป็นจุดเริ่มของเครื่องหอมไทยคือ น้ำอบไทย ซึ่งมีประวัติมานับแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา น้ำอบไทย เป็นเครื่องหอมชนิดหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ มีกลิ่นหอมสดชื่นรัญจวนใจ ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสมัยก่อนที่ช่างคิดค้นนำรากไม้และกลิ่นหอมของดอกไม้นานาชนิดรวมถึงเครื่องกำยาน ชะมดเช็ด พิมเสน …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี หนุนสอบรับตรงพร้อมกัน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140415-05-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงกรณีที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ มีแนวคิดให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อปรับรูปแบบการรับนักศึกษาด้วยวิธีการรับตรง โดยให้จัดสอบพร้อมกันในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 เพื่อไม่ให้เด็กต้องวิ่งรอกสอบหลายแห่ง อีกทั้งเด็กจะได้ตั้งใจเรียนจนจบภาคเรียนที่ 2 ด้วยว่า เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะขณะนี้นักศึกษาที่จะสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และรู้ว่าต้องการศึกษาต่อด้านใด กลุ่มนี้มีประมาณ 25% 2. กลุ่มนักศึกษาที่ลังเลว่าจะเรียนอะไร ประมาณ 40% และ 3. กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนลดลง มีประมาณ 35% …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

‘ธัญบุรี’ปรับพื้นฐานปี1เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140415-04-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยถึงนักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ว่า มทร.ธัญบุรีได้กำหนดให้นักศึกษาใหม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 30% ของคะแนนสอบเข้า ซึ่งจะเรียนปรับพื้นฐาน 48 ชั่วโมง ระหว่าง เม.ย.-ส.ค.นี้ ส่วนนักศึกษาที่สอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช. และปวส. ที่มีคะแนน 2 วิชาชีพเฉพาะในส่วนของวิชากลศาสตร์วิศวกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ 50% ของคะแนนสอบเข้า จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาเอ็นจิเนียริ่ง เมคคานิกส์ ใน มิ.ย.-ก.ค. รวมถึงที่สอบเข้าในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิ ม.6 จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาเอ็นจิเนียริ่ง ดอว์อิ้ง ในช่วงเวลาเดียวกัน “การที่มหาวิทยาลัยต้องจัดการเรียนปรับพื้นฐานในวิชาที่เกี่ยวกับช่างพื้นฐาน เนื่องจากหลักสูตรใหม่ เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และที่ผ่านมานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รมว.ศธ.หนุนสอบรับตรงพร้อมกัน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140415-03-125x190.jpg

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงแนวคิดของ รมว.ศธ. ที่มอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปหารือร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัย เพื่อปรับรูปแบบการจัดสอบรับนักศึกษาระบบรับตรงพร้อมกันในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ว่า เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เพราะขณะนี้นักศึกษาที่จะสอบเข้าเรียนอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีผลการเรียนดี รู้ตนเองว่าจะเรียนต่อด้านใด 25 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มที่ลังเลว่าจะเรียนอะไร สาขาวิชาไหน 40 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มที่มีผลการเรียนลดลง 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะตัดสินใจเรียนสายวิชาชีพหรือสายสังคม ดังนั้น การสอบพร้อมกันจะช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาไหนได้ทันที และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย “การเวียนสอบของนักเรียนในหลายๆ มหาวิทยาลัยนั้น ผมมองว่าเป็นเพราะเด็กอยากทดสอบตัวเอง แต่หากจัดสอบตรงพร้อมกันก็ควรมีตัวเลือกของสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่ 2 อันดับ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: หวั่นกระจุก’สาขา-ม.’ฮิต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140415-02-125x190.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงกรณีให้มหาวิทยาลัยเปิดรับนิสิตนักศึกษาพร้อมกัน ว่า เห็นด้วยเพราะจะช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาไหนได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองประหยัด ค่าใช้จ่าย นักศึกษาตัดสินใจครั้งเดียว และมหาวิทยาลัยไม่ยุ่งยากเรื่องการจัดการ แต่ทั้งนี้ควรมีตัวเลือกของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่ 2 อันดับ ซึ่งหากอันดับมาก ก็จะแก้ปัญหาการไหลเวียนได้ แต่วิธีนี้อาจทำให้เกิดปัญหาบางสาขาวิชาจะไม่ถูกเลือก เพราะหากมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสอบเอง จะมีกลไกในการเกลี่ยนักศึกษา หรือเรียกสำรองเพื่อเข้าศึกษาต่อ ฉะนั้น สกอ. จึงควรคิดเผื่อถึงวิธีการให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีโอกาสเกลี่ยคะแนนไปสู่สาขาวิชาอื่นได้เช่นกัน ไม่เช่นนั้นนักศึกษาจะไปกระจุกตัวแต่เฉพาะสาขาวิชา

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี เห็นด้วยรับตรงพร้อมกันแต่หวั่นเด็กกระจุกตัวในสาขายอดฮิต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140415-01-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นถึงกรณีที่มีแนวคิดจะให้มีการเปิดรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ ว่า แนวความคิดในเรื่องนี้ตนเห็นด้วย เพราะขณะนี้นักศึกษาที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความตั้งใจและรู้ตนเองว่าต้องการศึกษาต่อในด้านใด กลุ่มนี้มีประมาณ 25% 2.กลุ่มนักศึกษาที่ยังมีความลังเลว่าจะเรียนอะไร สาขาวิชาไหนประมาณ 40% 3.กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนลดลง มีประมาณ 35% ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้จะตัดสินใจเลือกเรียนในสายวิชาชีพ หรือสายสังคม ดังนั้นการสอบที่พร้อมกันทั้งหมดจะช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาไหนได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่าย นักศึกษาตัดสินใจครั้งเดียว และมหาวิทยาลัยไม่ยุ่งยากเรื่องการจัดการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมากรณี การเวียนสอบของนักศึกษาในหลายๆ มหาวิทยาลัยนั้น เท่าที่สังเกตตนมองว่า นักศึกษาต้องการที่จะทดสอบตนเองในสาขา วิชาที่ตนใฝ่ฝัน กับมหาวิทยาลัยที่หวัง และ อาจจะทดสอบอีกครั้งมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา จะศึกษาต่อ ซึ่งจุดนี้เป็นเรื่องของโอกาสของนักศึกษาที่จะเลือกเรียน …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ภาพข่าว: ให้บริการ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140416-01-125x190.jpg

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับงานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี เพื่อบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมวในพื้นที่ จ.ปทุมธานี

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรี เพิ่มเงินเดือนลูกจ้าง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140411-01-125x190.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมี นโยบายปรับขึ้นเงินเดือนให้กับผู้สำเร็จปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ในส่วนของข้าราชการได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดได้ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเรียบร้อยแล้วในทุกระดับวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาตรี 15,000 บาท หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท มีใบประกอบวิชาชีพ 17,090 บาท, ปริญญาโท 17,500 และปริญญาเอก 21,000 บาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ได้พัฒนาบุคลากรตามสายงาน โดยเพิ่มสมรรถนะการทำงานให้สอดคล้องกับเงินเดือน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ นวัตกรรมสร้างโอกาส: เทคโนโลยีให้น้ำ ผ่าน ระบบมือถือ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140409-01-125x190.jpg

porntavan@insightaec.com ทุกวันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น ขณะเดียวกันเกษตรกรรมก็ได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เช่น การใช้เทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลสภาพด้านภูมิอากาศ รวมถึงการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตให้มีความสม่ำเสมอ ทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลงและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการปรับตัวตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดังนั้นอาจารย์อภิรัฐ ปิ่นทองอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน และนายกันตพงศ์ ติดงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงคิดค้นและออกแบบการประยุกต์การประมวลภาพดิจิตอลโดยใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP Camera ในการวิเคราะห์ค่าความต้องการน้ำของพืชผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและควบคุมระบบผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือขึ้นให้เหมาะสมกับพืชพุ่ม โดยสามารถใช้ได้ในระดับความสูง 4 เมตร เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้น้ำแก่พืชได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งต้นทุนก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาท อาจารย์อภิรัฐ ปิ่นทอง เล่าว่า การประยุกต์ใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รวมพลศิษย์ มทร.ธัญบุรี ติวฟรีสู่เส้นทางความสำเร็จ RYEเติมเต็มโอกาสน้อง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140406-A01-125x190.jpg

ร้อน…ร้อน…ร้อนจนปรอทพุ่งสูงปรี๊ดอย่างต่อเนื่องกับอุณหภูมิบ้านเราในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ตัวเลขการใช้ไฟฟ้า ในหลายพื้นที่ทำลายสถิติใหม่กันเป็นว่าเล่นแถมสุดสัปดาห์ยังมีเค้าเรื่องพายุฤดูร้อนให้ขวัญผวา แต่ไม่ว่าอุณหภูมิจะร้อนแรงกันขนาดไหน “นายว้าก” ขอเพียงใจคนเราไม่ร้อนรุ่มตาม เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในทุกๆ เรื่องอย่างแน่นอน ว่าแล้ว “นายว้าก” ขอชวนพักเรื่องร้อนๆให้ใจเย็นๆ แล้วกลับลำแบบ 180 องศา ไปชมกิจกรรมดีๆ ที่สร้างสรรค์ของบรรดาหนุ่มๆ สาวๆ ชาวรั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ซึ่งจัด Road map to Young Executive หรือที่รู้จักกันในชื่อ RYE โครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จ ที่นักศึกษาได้ดำเนินการส่งต่อความรู้สู่น้องรุ่นต่อรุ่นที่เพิ่งจบไป ว่าแล้วอย่ามัวเสียเวลารอช้าไปถามไถ่ถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้จากหัวเรือใหญ่อย่าง รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ที่ได้สาธยานถึงโครงการ RYE ให้ฟังว่า …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ SCIWATCH: วิจัยพัฒนาระบบประปา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140408-02-125x190.jpg

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) และ รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพการวิจัยพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การบูรณาการด้านการวิจัย และพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับระบบประปา ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี และ กปน. มีความร่วมมือกันมาตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 2554 ซึ่งทาง กปน.ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยการลงนามในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ที่นำเอาความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีมาพัฒนา ตอบโจทย์การทำงานของประเทศชาติ ทำให้เกิดนวัตกรรม และผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ภาพข่าว: ลงนาม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20140408-01-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือในโครงการผลิตและจำหน่ายตำราเรียน กับ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันก่อน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: กปน.เอ็มโอยู มทร.ธัญบุรีวิจัยประปา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-27-125x190.jpg

การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพการวิจัยพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การบูรณาการด้านการวิจัย และพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับระบบประปา

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment